CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest polepszenie systemu edukacji dedykowanego dzieciom z rodzin imigranckich w oparciu o profesjonalne szkolenie nauczycieli, mentoring ze szczególnym wsparciem językowym oraz zwiększone zaangażowanie rodziców. W ramach projektu powstanie raport, przewodnik dobrych praktyk oraz platforma internetowa.

  • NAZWA PROJEKTU: STEMS – Supporting Teachers and Immigrant Students at School
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2016-TR01-KA201-034681
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3/10/2016-2/04/2019
  • STRONA PROJEKTU: www.stemseurope.com

EFEKTY PROJEKTU:

  • Raport z Analizy Sytuacji (poziom edukacji dedykowany dzieciom z rodzin imigranckich)
  • Przewodnik szkoleniowy dla nauczycieli
  • Platforma internetowa

PARTNERZY:

Partnerzy Uczelni

Skip to content