CEL PROJEKTU:

Celem projektu OPEN jest poprawa jakości życia osób niesłyszących, a także stworzenie narzędzi, które pozwolą na naukę różnych języków migowych wśród osób głuchych oraz słyszących. Ze względu na tematykę zaproponowanego szkolenia (podstawowa komunikacja, podróże, praca), pozwoli ono na wzrost mobilności oraz poprawę komunikacji osób niesłyszących na świecie.

  • TYTUŁ PROJEKTU:  Open Learning to Sign Language
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2013-1-ES1-LEO05-66234
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/10/2013-31/12/2015
  • STRONA PROJEKTU: www.opensignlanguage.eu oraz www.openleonardo.com

EFEKTY PROJEKTU:

  • Moduły do kursów języka migowego w języku angielskim, greckim, hiszpańskim, polskim, szwedzkim, włoskim
  • Platforma e-learningowa z ogólnodostępnymi kursami języka migowego w języku angielskim, greckim, hiszpańskim, polskim, szwedzkim, włoskim

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content