CEL PROJEKTU:

Celem projektu OPEN THE DOOR TO EUROPE jest poprawa znajomości języków obcych w społeczeństwie. Partnerzy projektu stworzą narzędzie, które pozwoli na naukę różnych języków obcych w alternatywnej formie odwołującej się do metody gamifikacji, pracy w tandemach i tzw. melting pot. Ze względu na tematykę zaproponowanego szkolenia (autoprezentacja, prezentacja firmy, rozmowa kwalifikacyjna, umowa, spotkanie i podróż służbowa), pozwoli ono na wzrost mobilności oraz podjęcie zatrudnienia w krajach partnerskich.

  • NAZWA PROJEKTU: Open the Door to Europe
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2014-1-ESO-1-KA204 – 004738
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/09/2014-31/08/2016
  • STRONA PROJEKTU: www.opendoortoeurope.eu

EFEKTY PROJEKTU:

  • Materiały szkoleniowe do nauki języka angielskiego, bułgarskiego, hiszpańskiego, łotewskiego, polskiego, tureckiego, włoskiego oraz platforma e-learningowa obsługująca wspomniane kursy językowe,
  • Opracowanie metodologii alternatywnych metod związanych z nauką języka obcego: tandem oraz melting pot,
  • Wirtualna Biblioteka (Resource Library) zawierająca przygotowane materiały szkoleniowe oraz materiały dodatkowe

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content