CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poszerzenie i rozwinięcie kompetencji edukatorów w dziedzinie nauki czytania i pisania, umiejętności cyfrowych oraz przedsiębiorczości poprzez skuteczne zastosowanie nowych narzędzi i technologii. “OpenITup” zarówno dla edukatorów, jak i dla dorosłych osób uczących się jest szansą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samozatrudnienia.

  • NAZWA PROJEKTU: Boosting Adult Educator Competences to Upskill Pathways of Adult Learners
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2017-1-ES01-KA204-038085
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 15/10/2017 – 14/04/2020
  • STRONA PROJEKTU: http://www.openitup.eu

EFEKTY PROJEKTU:

  • Ogólnodostępny kurs e-learningowy- ‘Otwórz własny biznes’ w języku angielski, bułgarskim, niemieckim, greckim, włoskim, hiszpańskim, polskim i tureckim
  • Zestaw narzędzi oraz webinaria zawierające materiały edukacyjne poszerzające wiedzę w dziedzinie ICT oraz przedsiębiorczości
  • Materiały video na temat zakładania własnej działalności gospodarczej w Europie (pomysły, problemy i rozwiązania)

 

ULOTKA PROJEKTOWAPOBIERZ

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content