CEL PROJEKTU:

Celem projektu MESSAGE jest stworzenie narzędzia, które umożliwi prewencję patologii i zagrożeń społecznych wynikających z uzależnień wśród młodzieży. Poprzez przeprowadzenie badań, szkolenia, przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz organizację konferencji, partnerzy projektu przyczynią się również do upowszechniania wiedzy wśród młodzieży, nauczycieli oraz rodziców w zakresie uzależnień. Odpowiemy na pytania jakie są typy uzależnień, ich przyczyny i konsekwencje, jak można pracować z osobami uzależnionymi, jakie działania prewencyjne można wprowadzić, aby zminimalizować liczbę osób uzależnionych.

  • NAZWA PROJEKTU:  Make Students Addiction-Free
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2015-1-TR01-KA201-021664
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/10/2015-30/09/2017
  • STRONA PROJEKTU: www.projectmessage.net

EFEKTY PROJEKTU:

  • Metodologia oraz narzędzia badań w obszarze uzależnień wśród młodzieży (analiza sytuacji, analiza ryzyka, analiza czynników)
  • Przewodnik Dobrych Praktyk dedykowanego młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz rodzicom i nauczycielom.

 

DO POBRANIA:

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content