CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest uwrażliwianie młodzieży gimnazjalnej na problemy lokalnych społeczności oraz pobudzenie kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu tychże problemów u wymienionej grupy docelowej. Poprzez zastosowane w projekcie metody i działania partnerzy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: Czym jest kreatywne myślenie? W jaki sposób wśród młodzieży rośnie zainteresowanie innowacyjności i kreatywnością? Czy zajęcia praktyczne wzmagają wśród uczniów potrzebę tworzenia kreatywnych rozwiązań? W jaki sposób szkoły mogą łączyć pracę w ramach różnych dziedzin? Jaki rodzaj kompetencji młodych ludzi wpływa na rozwój ich aktywności i kreatywnego myślenia?

  • NAZWA PROJEKTU: Empowering Europe’s Young Innovators- The desire to innovate (iYOUTH)
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2016-1-RO01-KA201-024399
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU:  01/09/2016- 31/08/2018
  • STRONA PROJEKTU: www.iyouths.eu

EFEKTY PROJEKTU:

  • Wirtualne Centrum Informacji- inspirujące materiały pobudzające kreatywne myślenie skupione na platformie internetowej
  • Przewodnik po innwacyjności- interaktywne formy przedstawienia tematu innowacyjności oraz praktyczne wskazówki jak wspierać kreatywność wśród uczniów
  • 30 minutowy film wideo podsumowujący projekt
  • Rekomendacje- spis dobrych praktyk w dziedzinie innowacyjności w szkołach

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content