CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej byłych więźniów i byłych przestępców poprzez współpracę wyżej wymienionej grupy docelowej z przedsiębiorcami.

 • NAZWA PROJEKTU: Innovative ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market (INforEX)
 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2016-1-LT01-KA204-023242
 • CZAS TRWANIA: 01/10/2016- 30/09/2018
 • STRONA PROJEKTU: www.inforexproject.eu

EFEKTY PROJEKTU:

 • Poradnik metodologiczny dla przedsiębiorców i opiekunów, ze wskazaniem metod, które należy zastosować w szkoleniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Szkolenie dla trenerów podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak pracować z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Pilotażowe szkolenie/staż dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- praca we wskazanym przedsiębiorstwie

PLIKI DO POBRANIA

PARTNERZY:

 • VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras zispb.lt (Litwa)
 • Lazzarelle Cooperativa Sociale a r.l. caffelazzarelle.jimdo.com (Włochy)
 • Gestión para la Integración Social. GINSO www.ginso.org (Hiszpania)
 • CASCAiD Limited cascaid.co.uk (Wielka Brytania)
 • G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED www.eurosc.eu (Cypr)

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content