CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania procesami w instytucjach szkolnictwa wyższego, a w konsekwencji poprawę satysfakcji i wydajności dla wszystkich zainteresowanych stron (w szczególności zaś dla studentów i absolwentów). Partnerzy projektu przeanalizują praktyki zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, tak aby porównać je z tymi funkcjonującymi w firmach usługowych po to aby przygotować efektywne i nowoczesne ramy proceduralne dla instytucji szkolnictwa wyższego, a także stworzyć sieć partnerów i przygotować kursu dla menedżerów instytucji szkolnictwa wyższego.

  • NAZWA PROJEKTU: Hei- Improvement of Business Process Management in Higher Education Institutions
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 518035-LLP-1-2011-1-AT-ERASMUS-ECUE
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/10/2011 – 31/12/2013
  • STRONA PROJEKTU: www.bpm-hei.eu

EFEKTY PROJEKTU:

  • Metodologia kursu dla menadżerów instytucji szkolnictwa wyższego
  • Ramy proceduralne dla instytucji szkolnictwa wyższego

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content