CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia oraz  e-zdrowia oraz korzystania z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w opiece nad osobami starszymi i chorymi na demencję, a także zapewnienie mieszanego programu szkoleniowego dla opiekunów osób w podeszłym wieku oraz osób z demencją (szkolenie tradycyjne oraz kurs e-learningowy).

 • NAZWA PROJEKTU: eHEALTH LITERACY LEARNING SKILLS AMONG CARERS OF OLDER PEOPLE AND PEOPLE WITH DEMENTIA
 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2018-1-PL01-KA204-050659
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/10/2018-30/09/2020

EFEKTY PROJEKTU:

 • Raport porównawczy na temat e-zdrowia oraz wykorzystywania TIK w opiece nad osobami starszymi
 • Metodologia szkoleniowa (korzystanie z internetu w opiece nad osobami starszymi)
 • Zestaw ćwiczeń
 • Kurs e-learningowy (dostępny na stronie: elily.eu)

PARTNERZY:

 • Cyprus University of Technology (Cypr)
 • Anziani e non solo soc. cop. (Włochy)
 • Alzheimer Bulgaria Association (Bułgaria)
 • Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders (Grecja)

 

STRONA PROJEKTU: www.elily.eu

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content