CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest walka z radykalizacją zachowań wśród młodzieży poprzez kreowanie silnych, odpornych na wpływy jednostek już w początkowym etapie nauki szkolnej. Celem nadrzędnym jest pokazanie uczestnikom, że wzajemna pomoc i umiejętność pracy w grupie to kluczowe kompetencje ułatwiające koegzystencję w zglobalizowanym świecie.

  • NAZWA PROJEKTU: Countering Human RADICALISATION In School (CHRIS)
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2016-1-DK01-KA201-022301
  • CZAS TRWANIA: 01/09/2016- 31/08/2018

EFEKTY PROJEKTU:

  • Wirtualne Centrum Informacji- platforma internetowa, na której znajdują się materiały o przeciwdziałaniu radykalizacji w szkołach
  • Przewodnik- porady jak przeciwdziałać radykalizacji w szkole oraz praktyczne wskazówki jak wspierać działania prewencyjne w zakresie walki z radykalizacją wśród młodzieży
  • 30 minutowy film wideo podsumowujący projekt
  • Rekomendacje- spis dobrych praktyk w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji w szkołach

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content