ZARZĄDZANIE
MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

STUDIA PODYPLOMOWE
W WARSZAWIE / SZCZECINIE

(ONLINE / ZDALNIE)

O kIERUNKU

Dla kogo:

Zapraszamy osoby kreatywne pracujące w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. Wszystkich, którzy aspirują do awansu zawodowego.

Managerów prowadzących wielozadaniowe zespoły. Osoby, które kierują zespołami w systemie rozproszonym.

Wszystkich, którzy chcą poprawić system komunikacji w firmie.

Cel:

Wzmocnienie praktycznych kompetencji zarządczych i organizacyjnych w MŚP – poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności.

Doskonalenie sztuki efektywnego prowadzenia zespołu.

Usprawnienie skutecznego komunikowania oraz swobodnego posługiwania się narzędziami nowych mediów w realizacji celów firmy.

Przygotowanie do skutecznego budowania ścieżki rozwoju zawodowego,

Dlaczego my:

Jesteśmy praktykami biznesu i potrafimy się tą wiedzą dzielić. Pracujemy w najwyższych standardach S.S.W. Collegium Balticum.

Kładziemy nacisk na umiejętności, pracując na prawdziwych przykładach rynkowych. Jesteśmy elastyczni w formie i treści.

Uczymy jak realnie wychodzić z problemów pojawiających się w małych i dużych przedsiębiorstwach.

W nauczaniu uwzględniamy wszystkie nowoczesne narzędzia dostępne na rynku. Posiadamy nowoczesny system sumowania i dokumentowania zdobytej wiedzy

Modern businessman having tea or coffee while sitting by table in front of laptop and networking

PROGRAM STUDIÓW

☑ Gromadzenie i przetwarzanie danych
☑ Polityka cenowa, rabaty
☑ Rentowność produktów
☑ Płynność finansowa i jej monitoring
Controling i rachunkowość zarządcza
Zarządzanie ryzykiem finansowym
☑ Tworzenie i monitorowanie budżetu.
Optymalizacja finansów firmy.

☑ Nowoczesne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi
☑ Planowanie zatrudnienia w MŚP
☑ Stanowiska wielozadaniowe
☑ Rekrutacja
Typy osobowości
Rozwój pracowników
☑ Budowanie marki pracodawcy

☑ Finansowe i pozafinansowe metody budowania motywacji w zespole
☑ Tworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej w firmie
☑ Współpraca czy rywalizacja ? Wady i zalety.
☑ Benefity w MŚP

☑ Różne style komunikacji
☑ Budowanie relacji w środowisku wielopokoleniowym
☑ Skuteczne korzystanie z nowoczesnych kanałów komunikacji
☑ Komunikacja w firmie i procesy zarządcze
Rozwiązywanie problemów – zarządzanie konfliktem

☑ Prowadzenie biznesowych profili w mediach społecznościowych
☑ Produkty wspierające pracę Managera
☑ Jak dotrzeć do konsumenta w Internecie
☑ Komunikacja z rynkiem przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
Budowanie marki w Internecie (instytucje i marka osobista)

☑ Różnice i podobieństwa w zarządzaniu zespołem stacjonarnym i rozproszonym
☑ Etapy rozwoju zespołów rozproszonych
☑ Budowanie zespołu i zasady interakcji
☑ Radzenie sobie z ograniczeniami wynikającymi z rozproszenia zespołu
Technologie w zarządzaniu zespołami rozproszonymi
Spotkania stacjonarne a spotkania wirtualne

☑ Metodyki zarządzania projektowego w MŚP
☑ Cechy zarządzania zwinnego
☑ Zarządzanie zwinne a rezultaty
☑ Zarządzanie zmianą w metodykach zwinnego prowadzenia projektów

☑ Prawo Pracy i podatki w MŚP
☑ Klauzula poufności jako element przy nawiązywaniu współpracy, ochrony powierzonych informacji oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i pomysłów
☑ Ograniczenie skuteczności odwołań i roszczeń pracowników – nawiązywanie i zakończenie stosunku pracy
☑ Zakaz konkurencji w relacjach z pracownikami
Najkorzystniejsze rozwiązania dla managera – nowa firma, nowa umowa
Zabezpieczenie przed sporem i postępowaniem. Budowanie pozycji negocjacyjnej – managera oraz pracodawcy
☑ Analizowanie umów – jak zawrzeć korzystną umowę i na co zwracać uwagę.

☑ Innowacyjne metodyki adaptacji firmy do zmieniającego się rynku
☑ Zagospodarowanie inspiracji klientów
☑ Kreowanie pomysłów
☑ Proces projektowania modelu biznesowego
Zarządzanie wieloma modelami biznesowymi

☑ Uwarunkowania kulturowe, prawne, regionalne
☑ Etyka w biznesie czyli wartość
☑ Informacja marketingowa
☑ Kontrola i programy marketingowe
Zarządzanie wieloma modelami biznesowymi
☑ Sztuka prezentacji produktu, usługi
☑ Modelowanie komunikatu marketingowego
☑ Badania w marketingu oraz umiejętność analizowania

☑ omawianie business casów
☑ praktyczne zastosowanie wiedzy w przygotowaniu autorskich narzędzi do zarządzania w MŚP

Rezultaty po zakończeniu studiów (2 semestry)

➡ Większa świadomość swoich celów i potrzeb w zarządzaniu firmą. Zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania finansami Polepszenie relacji z ludźmi.
➡ Wzmocnienie umiejętności przywódczych w prowadzeniu zespołów.
➡ Zdobycie wiedzy prawnej na podstawie przykładów w stosowaniu rozwiązań niezbędnych w firmie.
➡ Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami social mediów do prowadzenia firmy.
➡ Wzrost decyzyjności w zarządzaniu i w pracy członków zespołów. Pobudzenie potrzeby samodoskonalenia.
➡ Wzrost motywacji i chęci podejmowania nowych wyzwań.
➡ Pro aktywność i skuteczność wykonywania zadań w zespołach. Świadome wykorzystywanie wrodzonych predyspozycji i talentów. Zwiększenie zaradności, pewności siebie i elastyczności.

WYKŁADOWCY

Agnieszka Zasikowska
Agnieszka Zasikowska
Praktyk biznesowy z ponad 25 letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych dyrektora finansowego

Praktyk biznesowy z ponad 25 letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych dyrektora finansowego, doradcy zarządu i interim managera. Posiada tytuł zawodowy doradcy podatkowego, kwalifikacje w zakresie rachunkowości zarządczej potwierdzone międzynarodowym dyplomem CIMA Advanced Diploma in  Management Accounting oraz tytuł zawodowy Sim Certyfikowany Interim Manager®.

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Akademii Leona Koźmińskiego.

Na co dzień współpracuje z firmami sektora MŚP i z dużymi przedsiębiorcami. Rozwiązuje złożone zagadnienia finansowo-podatkowe towarzyszące projektom gospodarczym i działalności firm, dobrze rozumiejąc przy tym cele i modele biznesowe oraz innowacje.  Ma doświadczenie akademickie, szkoli menedżerów z zagadnień finansowo-ekonomicznych i prawnopodatkowych.

Jest ekspertem European Innvation Council w programie EASME  Komisji Europejskiej oraz członkiem organizacji zawodowych.

 

Aleksandra Chmielewska
Doktorantka nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Doktorantka nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), ukończony I stopień pedagogiki specjalnej, specjalność Arte-terapia a także studia podyplomowe z Marketingu Internetowego w SGH.
Autorka licznych artykułów naukowych w zakresie marki, reklamy i mediów elektronicznych.
Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia ze strategii marki i pozycjonowania marki i produktu na studiach podyplomowych w SGH.
Od wielu lat jest pracuje w firmach z wykorzystaniem nowych mediów, technologiami produkcji, emisji i IT. Od 2008 do 2016 związana z TVP SA.
Wieloletni koordynator współpracy pomiędzy TVP a Iab Polska.
Obecnie zajmuje się projektami w obszarze badań TV, IT, Internetu, video i handlu.

Elżbieta Mądra
Elżbieta Mądra
Certyfikowany Interim Manager, ukończyła Wydział Biologii na Uniwersytecie Lubelskim im. Marii Curie-Skłodowskiej

Certyfikowany Interim Manager, ukończyła Wydział Biologii na Uniwersytecie Lubelskim im. Marii Curie-Skłodowskiej, Studium Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Studia Podyplomowe z Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na stanowiskach zarządczych w firmach medycznych zajmujących się sprzedażą i obsługą sprzętu laboratoryjnego takich jak Bayer, Roche Diagnostics. Wprowadziła na rynek firmę Radiometer. Od 2005 roku jest licencjonowanym trenerem Leadership Management International. W ramach działań Stowarzyszenia Interim Managers jest współautorem Metodyki Interim Managera oraz współautorem broszury Shadow Manager- jak podnieść skuteczność projektów biznesowych? Mając ciekawe zadania zawodowe Elżbieta z dużymi sukcesami pracuje teraz na rzecz swoich klientów, również dzieli się wiedzą ze studentami studiów podyplomowych.

Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Dziennikarz, publicysta gospodarczy z ponad 25 letnim stażem

Dziennikarz, publicysta gospodarczy z ponad 25 letnim stażem. Od ponad 20 lat prezes zarządu spółek prowadzacych działalność medialną. Trener biznesu, działacz samorządu gospodarczego ( pod koniec lat 90. członek Rady KIG, obecnie wiceprezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej ). Twórca i pomysłodawca oraz prezes zarządu Klastra Designu Innowacji i Mody. Organizator wydarzeń gospodarczych.

Maciej Rakowski
Adwokat, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Humanistycznych. Został absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji oraz University of Florida Levin College of Law).

Jest autorem licznych publikacji, m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jest także jednym ze współautorów monografii poświęconej historii medycyny w Polsce.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które obejmuje doradztwo prawne dla przedsiębiorców – w zakresie obsługi korporacyjnej, prawa własności intelektualnej, w tym nowych technologii, prawa pracy, prowadzenia sporów sądowych, obsługi prawnej nieruchomości, a także funduszy inwestycyjnych. Od ponad sześciu lat swojej pracy zawodowej praktykował w kilku renomowanych warszawskich firmach prawnych.

 

Obecnie prowadzi indywidualną praktykę w warszawskiej Kancelarii Adwokackiej „Śwircz Rakowski Adwokaci”, koncentrując się na wszechstronnym doradztwie dla podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem aspektów podatkowych, a także na projektach z zakresu nieruchomości i prawa budowlanego. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców oraz doradza w zakresie praw własności intelektualnej. Prowadzi spory sądowe z zakresu prawa budowlanego, własności intelektualnej, ubezpieczeń, windykacji należności i prawa pracy, reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 

Prywatnie pasjonat historii, dobrego kina, a sezonowo jazdy na rowerze. Z ogromnym zainteresowaniem śledzi poczynania polskich i zagranicznych przedsiębiorców z branży nowych technologii i inwestycji.

 

Małgorzata Iwanczuk-Kicia
Doświadczony menedżer, konsultant i certyfikowany trener VCC w dziedzinie HR.

Ukończyła studia wyższe na kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania personelem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji naukowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z przedmiotów m.in. „Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy”, „Systemy motywacyjne”, „Wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników”.
Doświadczony menedżer, konsultant i certyfikowany trener VCC w dziedzinie HR. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w działalności konsultingowej i szkoleniowej dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw. Specjalizuje się w projektach z zakresu budowania strategii rozwoju firmy oraz poprawy efektywności pracy (projektowanie pracy i struktur organizacyjnych, systemy oceny pracy, systemy wynagradzania i motywowania, budowanie zespołów i programów rozwojowych). Realizowała również procesy rekrutacji i selekcji na stanowiska dyrektorów, menedżerów i specjalistów różnych branż. Współpracuje z firmą IT jako HR Business Partner.

Rafał Szymański
Ekspert digital marketingu i optymalizacji sprzedaży przez Internet. Laureat Golden Arrow i Mixx Awards

Ekspert digital marketingu i optymalizacji sprzedaży przez Internet. Budował od zera działy digital marketingu w Sanofi, Roche, Neckerman i Philips. Ostatnio jako eCommerce Pilar Leader w 3M odpowiadał za działania sprzedaży elektronicznej B2B i B2C w 47 krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.
Założył konto na Linkedin w 2006 roku, od razu jak było to możliwe a od 2016 roku intensywnie działa wdrażając programy sprzedażowe na nim, wdrażając LinkedIn Sales Nawigator w firmach.
Obecnie buduje start-up dostarczający leady sprzedażowe B2B oraz produkujące oprogramowanie automatyzujące działania w Social Media. Wraz z jego botem od LinkedIn o imieniu LAFik zdobył wysoką, 8 pozycje na ostatnim I Love Marketing.
Laureat Golden Arrow i Mixx Awards za najskuteczniej sprzedające kampanie marketingowe.

Wojtek Iwulski
Wojciech Iwulski
Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) oraz Lider Trójmiejskiego Oddziału SIM.

Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) oraz Lider Trójmiejskiego Oddziału SIM. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UG oraz Programu Executive MBA Uniwersytetu Illinois w USA. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i rozwojem organizacji w MŚP. Swoją pozycję ekspercką w segmencie B2B zbudował podczas 16 lat kariery zarządczej w organizacjach o różnej skali i zasięgu. Główne obszary do współpracy: budowanie i wdrażanie strategii firmy, restrukturyzacja w obszarze Sprzedaży i Zakupów, konsultacje dla kadry managerskiej w niezbędnych obszarach operacyjnych.

Piotr Śwircz
Piotr Śwircz
Adwokat. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stacjonarnych Studiów Europejskich I stopnia
i stacjonarnych Studiów Europejskich II stopnia o specjalizacji Marketing Europejski na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Ukończył Studia Europejskie na Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve w Belgii w języku francuskim oraz Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego, będącą oddziałem Dipartimento Seminario Giuridico Università degli Studi di Catania w języku włoskim. Seminarzysta Erasmus Intensive Programme Global Food Law and Quality II 2013 w Viterbo we Włoszech, gdzie prowadził autorski wykład w języku angielskim oraz włoskim.

Autor publikacji, m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego. Gościł kilkukrotnie w audycjach radiowych na falach RDC jako prawnik-specjalista doradzając przedsiębiorcom w walce z pandemią. Był prelegentem i wykładowcą w zakresie prawa do wizerunku i fotografii na wrocławskim festiwalu fotografii mobilnej „Yes, Im Mobile” (27-29.09.2019 Wrocław).

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym, uzyskując tym samym uprawnienia adwokata.

Swoją karierę zawodową zaczynał w Punkcie Konsultacyjnym Biura Analiz Sejmowych oraz w Wydziale Europejskim Biura Analiz Sejmowych. Następnie, przez kilka lat był prawnikiem wiodącej w Polsce kancelarii procesowej Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k., gdzie uczestniczył w prowadzeniu największych sporów budowlanych w Polsce z zakresu autostrad, oczyszczalni ścieków czy też inwestycji w postaci centrów handlowych. Był także członkiem zespołu wdrażającego kolej dużych prędkości w Polsce.

W 2016-2017 r. był prawnikiem i bezpośrednim Doradcą Zarządu Polskiego Radia S.A., prowadząc bieżącą obsługę prawną spółki, w tym wszystkie najważniejsze postępowania sądowe Polskiego Radia S.A. (pracownicze, z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego i prawa prasowego).

Przez okres roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Instytutu Badawczego Innowacyjnych Technologii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – jednostki naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej, ukierunkowanej na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi innowacyjnym biznesem.

Przed powołaniem do życia własnej kancelarii adwokackiej „Śwircz & Rakowski Adwokaci”, współpracował z Kancelarią Adwokacką Andrzeja Kurkiewicza w Warszawie, gdzie zajmował się sporami z zakresu prawa pracy, błędami medycznymi, sprawami odszkodowawczymi, obsługą spółek oraz doradztwem dla przedsiębiorców. Prowadził postępowania dotyczące kontraktów nieruchomościowych.

Prywatnie jest zapalonym motocyklistą – podróżniczkiem.

Collegium Balticum
Collegium Balticum

Collegium Balticum

ORGANIZATOR

Szczecińska Szkoła Wyższa uruchamia Praktyczne Collegium Studiów Podyplomowych w Warszawie. Do licznych projektów Collegium Balticum, dołączają biznesowe studia podyplomowe. Od ponad 20 lat z sukcesami Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewnia studentom kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych. Misją naszej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów.”

PARTNERZY

Hotel Gromada
108061348_1225154201186419_2200810546030963269_n

hARMONOGRAM zJAZDÓW

  • SEMESTR ZIMOWY

    24-25.10.2020
  • 21-22.11.2020
12-13.12.2020
23-24.01.2021
13-14.02.2021

UWAGA !!! W przypadku przywrócenia obostrzeń dotyczących COVID19 zajęcia mogą być prowadzone w trybie online.

  •  

CENNIK

1750 za semestr / liczba semestrów - 2

HIT CENOWY !!!
  • ✔ Na naszej Uczelni opłaty za czesne można uiszczać w systemie ratalnym - miesięcznym lub semestralnym. System ten nie jest oprocentowany. Stałe czesne i zero ukrytych kosztów.
hit !!!

dOKUMENTY DO POBRANIA

DOJAZD

Rezerwacje noclegów. Ceny z 15% rabatem. Noclegi uwzględniają śniadania.
Zarezerwuj

KONTAKT

Magdalena Woszczyńska
Koordynator
Studiów Podyplomowych Szczecin

phone: + 48 91 48 38 167
mobile: + 48 607 610 065
e-mail: m.woszczynska@cb.szczecin.pl

Paweł Bobrowski
Koordynator
Studiów Podyplomowych Warszawa

mobile: + 48 601 216 627
e-mail: p.bobrowski@cb.szczecin.pl
website: www.cb.szczecin.pl

Adres:
Hotel Gromada
Warszawa

pl. Powstańców Warszawy 2:
00-030 Warszawa
website: www.cb.szczecin.pl

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum