OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWA
NAUCZYCIEL-DZIECKO-RODZIC
III EDYCJA / ONLINE - 2021

19-20 MAJA 2021

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O KONFERENCJI

Zapraszamy na III edycję ogólnopolskiej konferencji pt. „Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” dedykowaną nauczycielom, rodzicom, opiekunom oraz wszystkim, którym zależy na budowaniu wzajemnych, dobrych relacji oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w edukacji zdalnej.

Konferencja Collegium Balticum

PODCZAS WYDARZENIA ZGŁĘBIĄ PAŃSTWO WIEDZĘ W ZAKRESIE:​

• Budowania w szkole atmosfery otwartości, empatii i wsparcia potrzeb uczniów i rodziców w czasie nauki online;
• Zwiększania poczucia własnej wartości i sprawczości dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowawczymi;
• Istoty rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów;
• Zwiększania odpowiedzialności i wzajemnego wspierania się nauczycieli i rodziców w procesie edukacyjnym dzieci.

 

POSTARAMY SIĘ TAKŻE ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA:

• Budowania w szkole atmosfery otwartości, empatii i wsparcia potrzeb uczniów i rodziców w czasie nauki online;
• Zwiększania poczucia własnej wartości i sprawczości dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowawczymi;
• Istoty rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów;
• Zwiększania odpowiedzialności i wzajemnego wspierania się nauczycieli i rodziców w procesie edukacyjnym dzieci.

 

PRELEGENCI

Timoszyk-Tomczak
dr Celina Timoszyk-Tomczak
Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej nr 272 Zainteresowania naukowe: psychologia temporalności, perspektywa czasowa,  psychologia starości,  psychologia emocji i motywacji Ważniejsze publikacje: Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B. (2019). Transcendent and transcendental time perspective inventory. Frontiers in Psychology, 9, 1-10. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02677 Przepiórka A., Siu Nicolson Yat-fan, Szcześniak M., Timoszyk-Tomczak C., Le, Jiaying J., Muñoz Pino M., (2019). Relations between personality, time perspective, and positive orientation in Chile, Hong Kong, and Poland. Journal of Happiness Studies, 21(3), 1081-1101. DOI: 10.1007/s10902-019-00113-x Szcześniak M., Timoszyk-Tomczak C. (2018). A Time for Being Thankful: Balanced Time Perspective and Time Perspective and Gratitude. Studia Psychologica, 60(3). 150-166. Ligocka M., Timoszyk-Tomczak C. (2019). Hope and time perspective. Socialization & Human Development: international scientific journal, 1, 25-36. org/10.37096/SHDISJ-19-1.1-000 Timoszyk-Tomczak C. (2017). Teoria gerotranscendencji – jej potencjał I ograniczenia. Gerontologia Polska, 25(3), 191-196.

Dominika Fałek
Dominika Fałek
Pedagog, trener umiejętności społecznych TUS SST, terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki.

Absolwentka Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Studentka Pedagogiki Szkolnej oraz studiów podyplomowych z zakresu Edukacji, Rewalidacji i Wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie i Organizacja w Oświacie. Trener Umiejętności Społecznych TUS SST, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Ręki. Autorka artykułu naukowego „Rozwiązywanie nierówności XXI wieku w przestrzeni publicznej. Starość, choroba, niepełnosprawność. Funkcjonowanie, zagrożenia, szanse”. Entuzjastka zmian w edukacji. Zwolenniczka stosowania twórczych metod pracy. Z pasją, realizuje się jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w Technikum Kreatywnym w Szczecinie. Szczęśliwa mama dwóch córek, które zaraża zamiłowaniem do natury, sztuki oraz twórczego myślenia.

Kanclerz Tatiana Staroń
Tatiana Staroń
Pedagog, nauczyciel akademicki, mediator sądowy

Kanclerz SSW Collegium Balticum, pedagog i nauczyciel akademicki. Uwielbia pracę z ludźmi, uważa, że to poszerza horyzonty, otwiera na świat i uwrażliwia. Długodystansowa miłośniczka spacerów po lesie, fanka literatury fantasy i mocnej rockowej muzyki. Interesuje się religiami świata, w wolnych chwilach zajmuje się renowacją mebli, zdobnictwem i rysunkiem.

Renata Majewska
Renata Majewska
Pedagogi, surdopedagog, tyflopedagog

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach , placówkach ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia oligofrenopedagog, tyflopedagog i surdopedagog. Wspierająca uczniów jako doradca zawodowy i coach. Wykorzystująca w pracy z uczniami, rodzicami doświadczenie jako mediator. Współtwórca wielu grantów, warsztatów, konferencji i programów edukacyjnych między innymi “Zosia Samosia idzie w świat”. Trener Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. O sobie mówi,że jest oświatowym dinozaurem nadal zafascynowanym swoją pracą. 

Weronika Dwojakowska
Weronika Dwojakowska
Lider edukacji włączającej w ORE, nauczyciel, terapeuta

Nauczyciel konsultant w ZCDN-ie, lider edukacji włączającej w ORE, nauczyciel, terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, wykładowca na pedagogicznych studiach podyplomowych.

Radosław Świergosz
Radosław Świergosz
Właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli

Właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

Anna Ryszka
Wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon

Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. 16 lat pracowała w szkole jako pedagog.ta poznawczo – behawioralny,

Mirosława Bloch
dr Mirosława Bloch
Właściciel Sense

Doktor, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta
Prowadzi diagnozę i terapię metodą Integracji Sensorycznej, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną. Wykładowca na kierunku „Integracja Sensoryczna” w Collegium Balticum. Autorka badań i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach naukowych.

Marta Cielińska-Idziak
Trenerka m.in. szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i młodzieży.

Absolwentka Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Szczecińskiego na kierunkach ekonomia, zarządzanie i teologia. Ukończyła m.in.:
• studia podyplomowe z zakresu socjoterapii,
• szkołę trenerską CEL we Wrocławiu i szkołę trenerów FLIS w Głogowie,
• kurs Coaching Zarządzanie i Przywództwo organizowany przez Jurewicz&Jakubczak S.C.,
• szkolenia przygotowujące do pełnienia roli eksperta wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – w ramach projektu “Moje kompetencje – Twój sukces”
Posiada doświadczenie pracy w szkole i przedszkolach na stanowisku nauczyciela oraz socjoterapeuty.
Pracuje jako trenerka prowadząc m.in. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ocenianiem (w tym ocenianiem kształtującym), neurodydaktyką oraz rozwojem kompetencji społecznych i wystąpieniami publicznymi.

 

Beata Mintus
Koordynator projektów międzynarodowych

Koordynator do spraw projektów międzynarodowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Ukończyła trzy fakultety w obszarze nauk społecznych: politologia (specjalność: lobbing i doradztwo międzynarodowe), europeistyka (zarządzanie projektami unijnymi) oraz stosunki międzynarodowe (specjalność organizacje pozarządowe). Wieloletnia wolontariuszka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz stażystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła studia doktoranckie w obszarze nauk o polityce, a w swoich badaniach skupia się nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku.  W pracy zawodowej zajmuje się koordynacją projektów z komponentem międzynarodowym w szczególności w ramach programów Erasmus+, Granty Norweskie oraz Europa dla Obywateli.

prof. Sławomira Gruszewska
prof. Sławomira Gruszewska
Psycholog, wykładowca akademicki

W dziedzinie psychologii ceniony naukowiec, ale też niezwykle doświadczony praktyk. Specjalizuje się w psychologii społecznej, psychologii twórczości, neuropsychologii i psycholingwistyce. Jest związana z SSW Collegium Balticum od 2007 roku. Jej wykłady są niezapomnianym przeżyciem dla studentów. Wierzy – i pokazuje wszystkim – że osiągnięcie „pełni życia” – jest możliwe. Trzeba tylko codziennie kontrolować UWAŻNOŚĆ – to, co się z nami dzieje, czego pragniemy; SZACUNEK – wobec innych ludzi oraz POKORĘ – wdzięczność nawet za złe doświadczenia bez rozpamiętywania krzywd, których doznaliśmy.

Aleksandra Żukrowska
prof. Aleksandra Żukrowska
Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej
Collegium Balticum

Rektor SSW Collegium Balticum, absolwentka psychologii w specjalnościach psychologia kliniczna i psychologia społeczna. Mając 26 lat obroniła doktorat z filozofii i uzyskała tytuł doktora habilitowanego w zakresie filozofii i socjologii – teorii poznania. Interesuje się problemami kształtowania ludzkiej wiedzy – indywidualnej i społecznej, tym, jak ludzie funkcjonują w kulturze oraz związkami między edukacją i kulturą. Nie potrafi żyć bez czytania książek, prawdziwie odpoczywa przy dobrych kryminałach, ale i oglądaniu seriali.

Nina Kaczmarek
Dyplomowany Trener biznesu, certyfikowany Coach ICF, Diet Coach

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, na wydziale Biotechnologii oraz studium pedagogicznego, dyplomowany Trener biznesu, certyfikowany Coach ICF, Diet Coach, mówca motywacyjny, pasjonatka rozwoju osobistego. Jej pasją jest metodyka i systematyzowanie przekazywanych wiadomości w formach angażujących uczestników. Najbliżej jej sercu są zajęcia warsztatowe, oparte na praktyce i przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych, w tym metody PoY (Points of You). Od zawsze pasjonatka sportu i zdrowego trybu życia. Przez długi czas związana z branżą fitness, do dzisiaj pielęgnuje swoją pasję motywując do zmian inne osoby min. przez wsparcie, jako Diet Coach. Jako wykładowca akademicki prowadziła dla studentów bloki tematyczne: „Motywacja w sporcie” „Coaching zmiany” „Psychologia sportu” „Marketing klubów sportowych”, czy „Organizacja eventów sportowych”.W ramach Kobietowo.pl wspiera kobiety poprzez organizację i prowadzenie warsztatów, konferencji o charakterze rozwoju osobistego.

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Szczecin

PARTNERZY

CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ

Dominika Macedońska
Wicekanclerz ds. marketingu i rekrutacji

mobile: +48 663 737 412
e-mail: d.macedonska@cb.szczecin.pl

Monika Tondrik
Kierownik ds. marketingu

mobile: +48 607 250 075
e-mail: m.tondrik@cb.szczecin.pl

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum