OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWA
NAUCZYCIEL-DZIECKO-RODZIC
IV EDYCJA / ONLINE - 2023

"Edukacja Emocjonalna w czasach cyfrowych:
Współpraca nauczyciel-rodzic-dziecko dla budowania wspierających relacji"

26 Października 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O KONFERENCJI

W dobie cyfryzacji i zmiennych realiów świata edukacji, zdolność do budowania zdrowych i wspierających relacji pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem staje się kluczem do sukcesu edukacyjnego. Z tego powodu Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych oraz Fundacja INSPIRO mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą edukacji emocjonalnej w czasach cyfrowych.

Konferencja nauczycielska

GŁÓWNE TEMATY WYDARZENIA:

Zrozumienie emocji młodzieży w erze cyfrowej i ich wpływ na proces nauki.
Metody, dzięki którym nauczyciele mogą skuteczniej wspierać uczniów w radzeniu sobie ze stresem.
Rola rodziców w identyfikacji i zarządzaniu problemami emocjonalnymi u dzieci.
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli oraz promowanie dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego rodziców.

INFORMACJE DODATKOWE:

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, rodzicem, specjalistą w dziedzinie edukacji, czy po prostu osobą zainteresowaną tematyką edukacji emocjonalnej, ta konferencja dostarczy Ci praktycznych narzędzi, dzięki którym będziesz mógł lepiej wspierać młodzież w ich drodze edukacyjnej. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnej edukacji oraz budowania mostów pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

PRELEGENCI

Barbara Popiel
Barbara Popiel
Pedagog, wykładowca akademicki
Marzena Dżon
Marzena Dżon
Psycholog, nauczyciel akademicki, kurator sądowy

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauk o rodzinie Uniwersytecie im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych, m.in. z zakresu neurokognitywistyki, edukacji osób ze spektrum autyzmu oraz seksuologii.

Praktyczną wiedzę zdobyła m.in. na Oddziale Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestniczyła w projekcie „Lokomotywacja” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – udzielanie wsparcia psychologicznego beneficjentom. Pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Współpracowała z Uniwersytetem Szczecińskim oraz z Pomorskim Towarzystwie Neurokognitywistycznym w Szczecinie, którego jest członkiem. Od 2009 roku jest kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich. Jako psycholog prowadzi konsultacje z zakresu poradnictwa psychologicznego, poradnictwa, terapii i opiniowania seksuologicznego, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii małżeństw/par, psychoedukacji, diagnozy psychologicznej oraz neuropsychologicznej.

W Collegium Balticum przekazuje studentom wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstaw psychologii, psychologii wychowawczej i rozwojowej czy diagnozy i terapii.

Jolanta Czubala
Jolanta Czubala
Dyrektor przedszkola, pedagog, nauczyciel akademicki

Absolwentka pedagogiki i studium wychowania przedszkolnego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu m.in. psychoedukacyjnej terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz organizacji i zarządzania w oświacie. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2002 roku jest dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 41 „Źródełko” w Szczecinie.

W pracy zawodowej łączy skuteczne zarządzanie placówką przedszkolną z budowaniem wysokiej kultury organizacji pracy, a w ramach działań prowadzonych przez przedszkole „Źródełko” realizuje Metodę Dobrego Startu. Zwraca uwagę na wartość zajęć dodatkowych dla dzieci – zarówno tych rozwijających wiedzę i zainteresowania podopiecznych (język obcy), jak  i tych wspierających prawidłowy rozwój (zajęcia logopedyczne). Zwraca uwagę na konieczność uwzględniania w wychowaniu przedszkolnym czterech aspektów zdrowotnych zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego.

Jako wykładowczyni Collegium Balticum ANS prowadzi zajęcia dla studentów pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. wśród realizowanych przez nią przedmiotów znajdują się: dydaktyka działań edukacyjnych, podstawa programowa oraz projektowanie procesu kształcenia, ocena i ewaluacja procesu edukacyjnego, adaptacja dziecka i praca z dzieckiem zdolnym, diagnoza i terapia zaburzeń zachowania w okresie dorastania, aktywizujące metody wsparcia dziecka, organizacja środowiska edukacyjnego, organizacja pracy i kultura przedszkola i szkoły, rozwój i funkcjonowanie dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci cenią sobie jej wiedzę wspartą ogromnym praktycznym doświadczeniem zawodowym.

 

dziumienko
Joanna Dziumienko
Collegium Balticum
Paweł Radziszewicz
Paweł Radziszewicz
Collegium Balticum

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, absolwent pedagogiki specjalnej, psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki, organizacji i zarządzania oświatą oraz studium resocjalizacji; ukończył także liczne kursy, w tym z komunikacji, mediacji i negocjacji oraz ewaluacji w rozwoju szkoły.

Był dyrektorem zarządzającym Fundacji Pomocna Dłoń w Szczecinie, dyrektorem firmy Usługi Opiekuńcze, świadczącej pomoc na rzecz osób starszych i chorych na mocy umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, wychowawcą w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie. W latach 2009–2019 był dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie i doświadczenia te do dziś wykorzystuje podczas zajęć dydaktycznych. Obecnie uczy również informatyki w szkole ponadpodstawowej i prowadzi własny gabinet jako psycholog.

W Collegium Balticum przekazuje studentom pedagogiki wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu współczesnych zjawisk pedagogicznych, psychologii, pracy z osobami ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi oraz pracy resocjalizacyjnej. Jest też wykładowcą na naszym najnowszym kierunku – psychologii w biznesie, na którym wprowadza studentów w podstawowe zagadnienia psychologiczne.

łajewska
Izabella Łajewska
Collegium Balticum

PARTNERZY

Fundacja INSPIRO

CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ

Dominika Macedońska
Wicekanclerz ds. marketingu i rekrutacji

mobile: +48 663 737 412
e-mail: d.macedonska@cb.szczecin.pl

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum
Skip to content