rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

2750 zł cena za semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej kluczowych obszarów zarządzania projektami oraz zdobycie praktycznych umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi, wspomagających zarządzanie projektem. Kadra dydaktyczna kierunku to wieloletni praktycy, mający doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.

*cena za studia regulowana w zależności od ilości chętnych

Studia skierowane są dla osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów w dowolnej branży oraz dla osób, które w przyszłości zamierzają zostać kierownikami projektów.