Opis kierunku

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów, uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych; zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów

Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym lub magisterskim, zainteresowane uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu oraz podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zarys tematyczny

  • prawo małżeńskie i rodzinne,
  • metodyka nauczania przedmiotu : „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
  • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
  • socjologia małżeństwa i rodziny,
  • psychologia małżeństwa i rodziny,
  • trening komunikacji w rodzinie.