rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

3850 zł cena za semestr

Opis kierunku

Studia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i naukę praktycznych aspektów procesów zarządzania jakością oprogramowania, w szczególności testowania. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów dotyczą koncepcji jakości i jej wielu wymiarów, planowania zapewnienia jakości produktu informatycznego, a także realizacji procesów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem testowania i technik statycznych.

Program studiów oparty jest na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych praktykach branżowych, mających swe źródła w standardach ISO, IEEE oraz TMMI i klasycznych koncepcjach zarządzania jakością, np. TQM i zasady Deminga. Ukończenie studiów umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB, a dodatkowo zapewnia nabycie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI).

*cena za studia regulowana w zależności od ilości chętnych

Adresaci studiów

Studia adresowane do osób rozpoczynających karierę zawodową w działach IT, jak i osób planujących rozwijanie swoich kompetencji w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.