Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł za semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych przygotowanych do pełnienia różnych ról zawodowych. Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności z zakresu fachowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w wyborze szkoły i zawodu, a także uczą skutecznego doradztwa dotyczącego poruszania się na rynku pracy, wykorzystywania wyników badań diagnostycznych prowadzonych przez psychologów i socjologów na potrzeby doradztwa personalnego. Absolwent jako doradca personalny będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie naboru i selekcji pracowników, określania kwalifikacji zawodowych, badania potrzeb szkoleniowych, prowadzenia audytu personalnego, opracowywania ścieżek kariery.

Adresaci studiów

Studia skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe, chcących pełnić funkcję doradcy zawodowego lub doradcy personalnego bądź chcących podjąć zatrudnienie w szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, placówkach oświatowo-wychowawczych, tj. szkołach, ośrodkach metodycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zarys tematyczny

  • rozwój zawodowy, planowanie kariery,
  • diagnoza pedagogiczno-psychologiczna,
  • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji zawodowej,
  • rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej.