Informacje

Ilość semestrów: 2

Cena

2100 zł za semestr

Opis kierunku

Studia podyplomowe Szkoła Trenerów Biznesu przekazują rzetelną wiedzę oraz intensywnie kształcą w zakresie zwiększenia kompetencji trenerskich. Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pełnieniem funkcji trenera biznesu oraz zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia szkoleń. Uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą procesu szkoleniowego: od diagnozy potrzeb, projektowania i przeprowadzenia szkolenia, po ocenę efektywności i wdrożenia nabytych kompetencji w codzienną pracę. Będą rozwijać kluczowe w pracy trenerskiej umiejętności psychologiczne, np. związane z rozpoznawaniem i kształtowaniem dynamiki grupowej z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych zasobów uczestników w celu wspierania procesu uczenia się.

Ramy programowe:

  • Kompetencje trenerskie: sztuka prezentacji i autoprezentacji
  • Diagnozowanie kultury organizacyjnej w firmie
  • Kompetencje trenerskie: sztuka efektywnego komunikowania się i asertywności
  • Badanie potrzeb szkoleniowych
  • Projektowanie i przygotowanie szkolenia
  • Metodologia prowadzenia szkoleń
  • Dynamika procesu grupowego
  • Kompetencje trenerskie: zarządzanie konfliktem
  • Badanie efektywności szkoleń
  • Samodzielne przeprowadzenie modułu szkoleniowego