Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Plan studiów podyplomowych oferuje zajęcia w szczególności z zakresu streetworkingu, pracy socjalnej, pedagogiki, socjoterapii, psychologii, komunikacji społecznej, medycyny oraz 60 godzin praktyk przybliżających specyfikę pracy streetworkera.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe umożliwiają poznanie specyfiki i metodyki streetworkingu oraz przygotowują do profesjonalnej pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie, w tym głównie z osobami pozostającymi poza instytucjami pomocy społecznej.