Opis kierunku

Studia przygotowują w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i do współpracy z negocjatorami. Pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem.

Adresaci studiów

Studia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, np. Interpol

Zarys tematyczny

  • bezpieczeństwo kulturowe,
  • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji,
  • rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń,
  • system bezpieczeństwa europejskiego.

Specjalności do wyboru