Opis kierunku

Psychologię śledczą zdefiniować można jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym lub jako zespół przedsięwzięć wykorzystujących wiedzę psychologiczną, podejmowanych przez organy ścigania lub osoby współpracujące, mających wpływ na postępowanie przygotowawcze i proces karny.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z psychologii śledczej adresowane są przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny, którzy współpracują bądź zainteresowani są współpracą z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania jako biegli i eksperci, a także dla wszystkich osób, które chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta:

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym; będzie miał wiedzę i umiejętności między innymi z takich przedmiotów, jak Przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, Profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, Wiktymologia, Kryminalistyka i Kryminologia, Analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, Badania poligraficzne.

Specjalności do wyboru