Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł za semestr

Opis kierunku

Studia mają charakter kwalifikacyjny; nadają słuchaczom – absolwentom uprawnienia do nauczania Przyrody w szkole podstawowej jako drugiego przedmiotu. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów

Oferta studiów podyplomowych przeznaczona jest dla absolwentów szkół wyższych na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich, mających przygotowanie pedagogiczne.