3 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 3

Cena

1450 zł cena za semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest zapewnienie uzyskania podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Studia rozszerzają kwalifikacje potrzebne dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania jakie szkoła ma do zrealizowania. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Adresaci studiów

Kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, chcących posiadać kwalifikacje nauczycielskie i jednocześnie zdobyć możliwości nauczania w placówkach oświatowych.

Zarys tematyczny

  • pedagogika, psychologia,
  • surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika,
  • zagadnienia z zakresu etyki i praktyki zawodowej.