Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i poradnictwa międzykulturowego oraz kompetencji niezbędnych do samodzielnego diagnozowania, projektowania, organizowania i ewaluacji działań integracyjnych, pomocowych i wspierających dla osób w społeczności zróżnicowanej kulturowo.

Adresaci studiów

Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce słuchacze będą w stanie pomagać imigrantom odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Problematyka studiów skoncentrowana jest na przyczynach migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce i w Europie, próbie opisu statusu migranta.