rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

1500 zł cena za semestr

Opis kierunku

Studia umożliwiają słuchaczom zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotowują do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w przedsiębiorstwach w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne (m.in.: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Biuro Zarządzania Kryzysowego w terenowych urzędach administracji państwowej).

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta

Słuchacz będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem; będzie rozumiał interdyscyplinarny charakteru zarządzania bezpieczeństwem informacji, będzie znał problematykę związaną ze standardami odnoszącymi się do bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącą wdrażania ISO 27001.

Specjalności do wyboru