Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł za semestr

Opis kierunku

Studia podyplomowe nadają słuchaczom kwalifikacje pedagogiczne i przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Kompetencje i umiejętności

Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesu praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej.

Zakres tematyczny

Poznają także podstawy prawne, zasady nauczania, metody, typy i struktury zajęć praktycznej nauki zawodu, rodzaje środków dydaktycznych i warsztat pracy nauczyciela. Uczą się kształtować sylwetkę nauczyciela, rozumianą jako strategię przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego.

Specjalności do wyboru