Opis kierunku

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adresaci studiów

Słuchaczami mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, nauczyciele gimnazjów i liceów zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz inni nauczyciele, którzy pragną wprowadzić problematykę etyczną do programu nauczania swoich przedmiotów.

Zakres tematyczny

Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej i społecznej, bioetyki. Poszerzą także umiejętności dotyczące twórczego myślenia, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych, rozwiną umiejętności komunikacyjne, sposoby prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Specjalności do wyboru