Informacje

Ilość semestrów: 2

Cena

1750 zł za semestr

Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych Menedżer Zasobów Ludzkich jest przekazanie wiedzy, która umożliwi trenowanie kompetencji pozwalających na bardziej świadome zarządzanie ludźmi. Stawiamy sobie poprzeczkę realnie wysoko, ponieważ chcemy, by adepci po ukończeniu tego kierunku byli wyposażeni w narzędzia, które będą mogli zastosować w bezpośrednich sytuacjach zawodowych po powrocie do swoich firm.

Adresaci studiów

Osoby zarządzające ludźmi, odkrywające w sobie potencjał menedżerski, to ci, którzy są lub będą odpowiedzialni za najcenniejszy zasób firmy. Warto, by poddawali swoje doświadczenie rewizji, pielęgnowali potrzebę zdobywania wiedzy, byli gotowi otworzyć się na nowe umiejętności.