rekrutacja zimowa ruszyła !

Informacje

Liczba semestrów: 220h (21 zjazdów)

Cena

3250 zł cena za semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarzadzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Końcowym efektem jest uzyskanie akredytowanych przez TÜV Hessen/HRS certyfikatów: auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarzadzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Studia pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen.

Po ukończeniu studiów słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen.

Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin zostaną po spełnieniu kryterium kompetencyjnego będą miały możliwość rozpoczęcia współpracy z TUV Hessen/

*cena za studia regulowana w zależności od ilości chętnych

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, dla osób ubiegających się o certyfikat auditora wewnętrznego sytemu zarzadzania jakością, certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa pracy, certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz certyfikat pełnomocnika ZSZ.

Słuchacze nabywają niezbędną wiedzę dotyczącą wdrażania i nadzoru nad zintegrowanymi systemami zarzadzania opartymi na normach: zarządzania jakością PN-ISO9001/ Zakładowej Kontroli Produkcji, zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma PN-N 18001/OHSAS18001) zarządzania środowiskowego (PN-ISO14001), oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).

 Nazwa kierunku: Menedżer systemów zarządzania jakością
 PROGRAM Liczba godzin: 220 godzin (21 zjazdów)
Wprowadzenie do systemów zarządzania – zasady integracji (24 godz.)
 • Istota funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o normy ISO (12 godz.)
 • Dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania (12 godz.)
Zarządzanie jakością (20 godz.)
 • Systemy zarządzania jakością – wymagania i wdrażanie (8 godz.)
 • Planowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością (12 godz.)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (36 godz.)
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy– wymagania i wdrażanie (12 godz.)
 • Prawna ochrona pracy – prawo pracy (6 godz.)
 • Ppoż i identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy (10 godz.)
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy (8 godz.)
Zarządzanie środowiskiem (36 godz.)
 • Ekologia, ochrona środowiska i zarządzanie środowiskowe– wymagania i wdrażanie (16 godz.) Prawo ochrony środowiska w Polsce (6 godz.)
 • Aspekty środowiskowe – identyfikacja i zarządzanie (14 godz.)
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (36 godz.)
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – wymagania i wdrażanie (12 godz.)
 • Polityka bezpieczeństwa informacji – standardy bezpieczeństwa informacji (8 godz.) Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo informacji (16 godz.)
Utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (48 godz.)
 • Audyt i certyfikacja systemów zarządzania (16 godz.)
 • Zarządzanie zmianami w organizacjach – zarzadzanie projektem (16 godz.)
 • Wybrane narzędzia i techniki doskonalenia systemów zarządzania (16 godz.)
Umiejętności interdyscyplinarne (15 godz.)
 • Zarządzanie projektami w organizacji   (15 godz.)
FORMA ZALICZENIA
 • Egzamin  5