rekrutacja zimowa ruszyła !

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

1400 zł cena za semestr

Opis kierunku

Studia z zakresu mediacji i negocjacji mają na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie studenta do wykonywania pracy mediatora. Studenci poznają psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów oraz zdobędą wiedzę z obszaru psychologii społecznej i komunikacji. Program studiów zakłada nabycie i podniesienie wiedzy dotyczącej istoty i rodzajów mediacji, doskonalenie umiejętności związanych z posługiwaniem się wybranymi środkami mediacyjnymi oraz zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów występujących w zakładach pracy, w środowiskach lokalnych i rodzinnych oraz kontaktach handlowych i politycznych.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji.

Zakres tematyczny

  • zagadnienia z zakresu prawa, organów wymiaru sprawiedliwości, rola mediacji w kraju i za granicą,
  • podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu, asertywności,
  • trening umiejętności mediacyjnych,
  • problematyka negocjacji w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.