Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł za semestr

Opis kierunku

Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich etapach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki na we wszystkich typach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu przez osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i mają przygotowanie pedagogiczne.