STUDIA PODYPLOMOWE W SZCZECINIE

Program studiów przygotowany został z myślą o osobach, dla których ważna jest wysoka jakość, profesjonalizm oraz duża skuteczność w kształceniu młodzieży.
Ten profil studiów kierujemy do wszystkich, którzy widzą sens w budowanie pozytywnej komunikacji w relacjach Nauczyciel – Dziecko – Rodzic.
O tym jak ważne jest odbudowanie i redefinicja autorytetu nauczyciela nie trzeba przekonywać. Jedynie nauczyciel mający autorytet zainicjuje w świadomości Rodzica poczucie współodpowiedzialności za edukację własnego Dziecka. W uczniu obudzi chęć i przyjemność w zdobywaniu wiedzy. By osiągnąć ten cel, należy wzmocnić przede wszystkim kompetencje miękkie, które są niezbędnym dopełnieniem kwalifikacji nauczyciela.

NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI
NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI
1 of 1

Adresaci studiów

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalizacji a także rodziców, którym nie jest obojętny sposób, w jaki dziecko staje się dorosłym człowiekiem.

Studia adresowane są do osób, które ponad wszystko cenią kompetencje, profesjonalizm, kreatywność i otwartość, niezbędne w procesie nauczania, wychowania i samowychowania.

Zapraszamy również osoby nie związane zawodowo z edukacją, którym bliska jest ta tematyka.

Zarys merytoryczny

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę na temat sztuki budowania autorytetu nauczyciela, wychowawcy wśród uczniów i rodziców oraz dowiesz się jak budować markę osobistą.

Odpowiednie ćwiczenia oraz warsztaty zwiększą Twoją wiarygodność i profesjonalizm, jako wychowawcy, przez umiejętność panowania nad emocjami i tremą. Studia pozwalają doskonalić umiejętności współpracy z grupą, pracę nad brzmieniem głosu

W trakcie zajęć przedstawimy różne modele współpracy nauczycieli z rodzicami i dziećmi, opowiemy o metodach i sposobach motywowania rodziców do lepszej współpracy
w zakresie działań wychowawczych i dydaktycznych.

Pozyskasz specjalistyczną wiedzę z obszaru psychologii, zarządzania konfliktem – umiejętności łagodzenia konfliktów i strategii ich rozwiązywania. Zapoznasz się z metodami mediacji i negocjacji, jako form zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

Studia wzbogacone są o elementy takie jak: sztuka rozmowy, odczytywanie sygnałów niewerbalnych tzw. mowy ciała; psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich; umiejętność poruszania się w nowych technologiach, mediach społecznościowych i zastosowania ich w pozytywnej komunikacji z młodzieżą i otoczeniem; obowiązki nauczyciela, ale przede wszystkim Twoje prawa.

Wszystko to pomoże Ci sukcesywnie i skutecznie budować swój autorytet i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej.


KONTAKT

Osoby do kontaktu:

Magdalena Woszczyńska 
Koordynator Studiów Podyplomowych

phone: + 48 91 48 38 167
mobile: + 48 607 610 065