rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

3450 zł cena za semestr

Studia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i naukę praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizy przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i otoczenia, w którym funkcjonuje), a także ustalania celów biznesowych, inicjujących przedsięwzięcie projektu informatycznego. Kształtuje również umiejętności określania wymagań potrzebnych do wypracowania rozwiązań, dogłebnej analizy tych wymagań i opracowania koncepcji rozwiązań, które realizują założone cele biznesowe.

Program studiów oparty jest na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB oraz IREB, a także na najlepszych praktykach branżowych, mających swe źródła w standardach ISO i IEEE. Ukończenie studiów umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów certyfikacji inżynierów wymagań – IREB lub REQB.

*cena za studia regulowana w zależności od ilości chętnych

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które zajmują się dokumentacją wymagań, wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie oraz chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej.