Opis kierunku

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora danych osobowych oraz pracownika kancelarii jawnej i niejawnej przygotowując go do użytkowania nowoczesnych urządzeń biurowych, organizowaniu stanowiska pracy oraz opanowania umiejętności redagowania i sporządzania różnego rodzaju dokumentów. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje mogą stanowić podstawę do awansu lub objęcia stanowiska inspektora danych osobowych, kierownika kancelarii zarządzania informacjami.

EXTRA PROMOCJA!

Aktywni studenci – 20 % zniżki na całe studia i 0 zł opłaty wpisowe.