Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł za semestr

Opis kierunku

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii na wszystkich etapach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela.