rekrutacja trwa! zajęcia już w czerwcu

Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł cena za semestr

Opis kierunku

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz do absolwentów innych kierunków, którzy uzyskają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Absolwent studiów podyplomowych posiada znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych podstaw do pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III. Pozna także zasady organizacji i projektowania procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz do absolwentów innych kierunków, którzy uzyskają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III).