Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Absolwenci otrzymują możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie metod i form pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz poszerzania umiejętności dotyczących warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania zespołu dziecka krzywdzonego oraz pomocy instytucjonalnej i nieintencjonalnej skierowanej do dziecka krzywdzonego, opiniowania i orzekania w procedurze sądowej jako biegły sądowy w zakresie pracy z rodziną dysfunkcjonalną, a także diagnozowania rodziny nowymi narzędziami diagnostycznymi psychologicznymi i pedagogicznymi. Absolwenci studiów podyplomowych poznają metody terapeutyczne i korekcyjno-edukacyjne w pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz aktualne przepisy prawne dotyczące rodziny oraz dziecka.

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje zawodowe uprawniające do zatrudnienia w charakterze biegłego sądowego.