Opis kierunku

Bezpieczeństwo i higiena pracy – opis wkrótce – w trakcie przygotowywania.

Kompetencje i umiejętności

 

Specjalności do wyboru