Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Opłaty

470 zł/ m-c studia stacjonarne
370 zł/ m-c studia niestacjonarne

Zobacz studia I stopnia  Zobacz studia podyplomowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią rozszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji intelektualnych zdobytych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Zróżnicowane specjalności takie jak służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, ochrona bezpieczeństwa danych, państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego zapewnią Ci interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania się w życiu zawodowym.

Niezależnie od tego, którą z naszych specjalności wybierzesz, zyskasz wysokie kwalifikacje i obiecujące perspektywy kariery!

PROFIL KANDYDATA

Cechy:  stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Zainteresowania: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia

Kryminologia i kryminalistyka – NOWOŚĆ!

Dla kogo?

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętej problematyki przestępczości, w szczególności przyczyn zachowań przestępnych, motywacji sprawców przestępstw jak i metod wykrywania ( identyfikacji) sprawcy czynu zabronionego.  Miejsce szczególne zajmują tu metody zwalczania przestępczości oraz zjawisk społecznie niebezpiecznych, ekspertyzy kryminalistyczne,  jak i taktyka kryminalistyczna. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • pracowników ochrony,
 • strażników miejskich i gminnych,
 • pracowników samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z Policją i Strażą Miejską w zakresie współdziałania na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
 • pracowników banków,
 • innych osób zainteresowanych wykrywaniem przestępstw

Wiedza i kompetencje

 • podstawowa wiedza teoretyczna w zakresie formułowania i analizy problemów z dziedziny kryminologii i kryminalistyki ,
 • pełna wiedza w zakresie wykorzystywania metod wykrywczych w procesie identyfikacji sprawcy przestępstwa,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy przyczyn przestępczości i przebiegu procesu wykrywczego z wykorzystaniem najnowszych metod naukowych,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego z e szczególnym uwzględnieniem osoby pokrzywdzonej,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem powszechnego,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa jednostki , predestynacji grup społecznych , miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz grup wysokiego ryzyka,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy śladów kryminalistycznych i ich identyfikacji, analizy kryminalnej
 • gruntowne przygotowanie do analizy cech sprawcy przestępstwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki; profil kryminalny i profil kryminalistyczny
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa powszechnego
 • współczesny przestępca; cechy typowe sprawcy

 Uprawnienia/praca/korzyści

 • formacje mundurowe , agencje ochrony osób i mienia, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i banki, ochrona portów lotniczych

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – NOWOŚĆ!

Dla kogo?

Specjalność Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętego transportu, budowy i działania pojazdów samochodowych, a także z obsługą procesów transportowych, jak i uczestniczeniem w transporcie i komunikacji. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • pracownika przedsiębiorstwa transportowego,
 • pracownika centrum logistycznego,
 • pracownika wybranego organu bezpieczeństwa.

Wiedza i kompetencje

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem uczestnika ruchu drogowego,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i komunikacji powszechnej,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem obiektów technicznych i otoczenia,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi krajowych i międzynarodowych procesów transportowych,
 • gruntowne przygotowanie do prac związanych z eksploatacją i planowaniem sterowania ruchem w transporcie,
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa systemów transportowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów transportowych.

Uprawnienia/praca/korzyści

 • przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, jednostki administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za ochronę i ratowanie życia ludzi, sektory gospodarki zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów monitorowania i zwalczania zagrożeń.

Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji – NOWOŚĆ!

Dla kogo?

Specjalność Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętego transportu, logistyki, budowy i działania pojazdów samochodowych, a także z obsługą procesów transportowych, jak i uczestniczeniem w transporcie i komunikacji. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • pracownika centrum logistycznego,
 • pracownika przedsiębiorstwa transportowego,
 • pracownika wybranego organu bezpieczeństwa.

Wiedza i kompetencje

 • podstawowa wiedza teoretyczna w zakresie formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym,
 • pełna wiedza w zakresie wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesów logistycznych,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem uczestnika ruchu drogowego,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i komunikacji powszechnej,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem obiektów technicznych i otoczenia,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi krajowych i międzynarodowych procesów transportowych,
 • gruntowne przygotowanie do prac związanych z eksploatacją i planowaniem sterowania ruchem w transporcie,
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa systemów transportowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów transportowych.

Uprawnienia/praca/korzyści

 • przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, centra usług logistycznych, instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL, jednostki administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za ochronę i ratowanie życia ludzi, sektory gospodarki zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów monitorowania i zwalczania zagrożeń.

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Dla kogo?

Sztuka dyplomacji jest współcześnie niezwykle ważną umiejętnością przydatną w wielu dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Odgrywa kluczową rolę przy łagodzeniu konfliktów pojawiających się na arenie narodowej i międzynarodowej. Jeśli interesuje Cię powyższa problematyka oraz jeśli chcesz zostać poszukiwanym specjalistą w kraju i za granicą w dziedzinie zagadnień dyplomacji z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych), to ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie!

 

Wiedza i kompetencje:

W ramach studiów uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na dokonywanie pogłębionych analiz dotyczących: organizacji międzynarodowych, geopolityki, zagrożeń militarnych, terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.

Dodatkowy atut specjalności:

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców-praktyków, którzy w nieszablonowy sposób pozwolą Studentowi poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Dodatkowym atutem specjalności jest pogłębienie wiedzy w zakresie: kompetencji językowych, savoir-vivre’u, otwartości w kontaktach z ludźmi, współpracy z przedstawicielami innych kultur oraz funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy.

Praca dla absolwenta:

Pracownik: administracji rządowej i samorządowej, pracownik służby zagranicznej, pracownik organizacji międzynarodowej, pracownik firm międzynarodowych.

Zarządzanie w administracji samorządowej

Dla kogo?

Zarządzanie w administracji samorządowej to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach administracji lokalnej. Chcemy wzbudzić Twoje zainteresowanie wiedzą z zakresu administracji oraz zarządzania.

Wiedza i kompetencje:

Studiujący na tej specjalności, obok przedmiotów kierunkowych z zakresu zarządzania, zdobędą również wiedzę z przedmiotów o charakterze typowo administracyjnym z elementami prawa, co daje w efekcie bardzo poszukiwane na rynku pracy połączenie wiedzy z dwóch różnych obszarów jakimi są biznes i prawo. Nasza Uczelnia proponuje kształcenie w taki sposób, aby po ukończeniu studiów absolwent oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej posiadał przede wszystkim zasób umiejętności, które pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów administracyjnych i zarządczych w niemal każdej instytucji.

Dodatkowy atut specjalności:

Interesujące zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, które w nieszablonowy sposób pozwolą studentowi poznać zagadnienia z obszaru kierunków Administracja i Zarządzanie oraz pokrewnych. Proponowana przez nas specjalizacja to nowa jakość w zarządzaniu administracją publiczną, dzięki której połączysz wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zarządzania z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji samorządowej.

Praca dla absolwenta:

Specjalista ds. zarządzania w administracji, kierownik placówki samorządowej, pracownik jednostek samorządu terytorialnego, doradca ds. procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu, pracownik firm.

Zarządzanie kryzysowe

Dla kogo?

To propozycja wyłącznie dla Tych, których cechuje pozytywne nastawienie wobec Państwa i gotowi są podjąć działania dla Jego dobra, profesjonalnie zapobiegać sytuacjom kryzysowym oraz pragną nauczyć się skutecznie zarządzać bezpieczeństwem na różnych poziomach samorządu terytorialnego.

Wiedza i kompetencje:

Wybór tej specjalności zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania systemami infrastruktury krytycznej oraz kształtowania bezpiecznej przestrzeni w wymiarze lokalnym. Będziesz potrafił identyfikować zagrożenia, konstruować plan zarządzania kryzysowego, organizować pracę zespołów centrów zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, posługiwać się systemami informatycznymi w zarządzaniu kryzysowym oraz współpracować z mediami.

Dodatkowy atut specjalności:

Nasi Studenci na kierunku BW o specjalności zarządzanie kryzysowe wśród wykładowców znajdą znakomitych ekspertów oraz praktyków zajmujących się na co dzień zagadnieniami przywództwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pod okiem sprawdzonej kadry dydaktycznej uzyskają kompetencje oraz umiejętności potrzebne do identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opanują techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych i wymagających zdecydowanego opanowania.

Praca dla absolwenta:

Pracownik: Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; ds. formacji obrony cywilnej kraju; ds. ochrony infrastruktury krytycznej; ds. organizacji imprez masowych; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusz: Państwowej Straży Pożarnej; Policji; Straży Granicznej; Straży Miejskiej.

Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego

Dla kogo?

Chcesz pracować z ciekawymi ludźmi, zdobywać nowe doświadczenia, stać na straży bezpieczeństwa RP i bezpiecznej egzystencji obywateli ? To idealna specjalność dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje:

Ta specjalność pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, strategii bezpieczeństwa narodowego RP, zasad współdziałania służb w ramach Europolu i Interpolu, psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, komunikacji społecznej. Absolwent potrafi analizować zjawiska w zakresie obronności państwa w skali krajowej i międzynarodowej.

Dodatkowy atut specjalności:

Dzięki tej specjalności nasze bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo kraju będzie zależało od ciebie. Wchodzisz w to?

Praca dla absolwenta:

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służby specjalne, Służba Celna, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska.

Ochrona bezpieczeństwa danych

Dla kogo?

Odznaczasz się najwyższą dyskrecją i lojalnością oraz chcesz stać na straży tych wartości, działając zawodowo na rzecz ochrony ważnych informacji? To idealna specjalność dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje:

Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, standardów i norm regulujących ochronę informacji (w tym ochronę danych osobowych), a także bezpieczeństwa gospodarczego oraz cyberterroryzmu. Studia przygotują Cię do rozwiązywania problemów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji. Dzięki tej specjalności nabędziesz także umiejętności kierowania procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Dodatkowy atut specjalności:

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. ochrony danych i stosunkowo młody charakter tej specjalności na studiach, jej absolwent jest niezwykle konkurencyjny na rynku pracy.

Praca dla absolwenta:

Administrator bezpieczeństwa informacji, kierownik projektów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, funkcjonariusz wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię problematyka bezpieczeństwa i obronności oraz chcesz zostać poszukiwanym specjalistą w tych dziedzinach, ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie.

Wiedza i kompetencje:

Uzyskasz wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu roli administracji publicznej w narodowym systemie obronnym, roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej, programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsca organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Dodatkowy atut specjalności:

Interesujące zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, które w nieszablonowy sposób pozwolą studentowi poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego.

Praca dla absolwenta:

Żołnierz zawodowy, cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa, pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej, pracownik zespołu reagowania kryzysowego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Dla kogo?

To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli chcesz związać swoją karierę ze służbami mundurowymi lub realizować się zawodowo w innej profesji związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Wiedza i kompetencje

Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędziesz również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowy atut specjalności:

Dzięki tej specjalności będziesz mógł wykonywać zawód pełen wyzwań, od którego zależy bezpieczeństwo Twojej ojczyzny!

Praca dla absolwenta:

Służba w strukturach Policji, służba w Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.