2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

2800 zł cena za semestr

 

Opis kierunku

Studia obejmują zagadnienia związane z bezpieczeństwem w systemach i sieciach teleinformatycznych, zwalczaniem terroryzmu komputerowego – cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program kształcenia obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym, zastosowaniem rozwiązań informatycznych dla bezpieczeństwa wydatków publicznych po wprowadzeniu budżetowania zadaniowego. W programie studiów przewidziano, także zajęcia z grafiki komputerowej i prezentowane możliwości jej zastosowania w celu wsparcia działalności organizacyjnej i szkoleniowej w bezpieczeństwie.

 

Adresaci studiów

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne (m.in.: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Biuro Zarządzania Kryzysowego w terenowych urzędach administracji państwowej) oraz w komórkach zajmujących się ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnej.