Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

2500 zł za semestr

Opis kierunku

Czym jest coaching? To aktywne towarzyszenie adeptowi w procesie zmiany, ktory oparty jest na jego osobowościowych i kompetencyjnych zasobach. W biznesie coaching jest dziś jednym z najintensywniej rozwijających się sposobów pracy z drugim człowiekiem, zdarza się więc, że wiele osób rozpoczyna pracę „kołcza” bez gruntownego przygotowania.

Adresaci studiów

Studia na tym kierunku pozwolą zdobyć wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające pracować w roli coacha w niemal każdym miejscu pracy.