INNOWACJA W EDUKACJI - UCZEŃ W ROLI GŁÓWNEJ. WYZWANIA EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ. // 2021

Konferencja odbędzie się w dniu 13 lutego 2021
w godzinach: 10:00 - 14:00 na platformie MS TEAMS.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O KONFERENCJI

„Czas pandemii ujawnił jedną z cech naszych uczniów, która w okresie zdalnego nauczania bardzo utrudnia skuteczne uczenie się. Tą cechą jest niesamodzielność. Nie potrafię…; nie umiem…; nie wiem… Takie stwierdzenia słyszymy także od osób, których nie podejrzewamy o unikanie wysiłku. Prawda jest taka, że oni rzeczywiście są bezradni i jest to bezradność nie tylko wyuczona, ale wręcz systemowa. Czy nie nazbyt często podajemy gotowe schematy, w które nasi podopieczni mają się wpasować? Czy wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję, by mogli sami decydować o tym, jaką notatkę wykonają albo które zadania wybiorą? Rozwijanie autonomii, będącej podstawowym składnikiem motywacji, może uwolnić potencjał ucznia, uczynić go podmiotem działań edukacyjnych i partnerem nauczyciela w procesie uczenia się. Pedagodzy często czują się sfrustrowani ciążącą na nich odpowiedzialnością za wyniki swoich podopiecznych. Zobacz co możesz zrobić, aby to uczniowie przejęli odpowiedzialność za swoje uczenie się. To naprawdę nie wymaga wiele wysiłku i bywa zaskakująco proste!”

Piotr Bachoński PERCEPTi Edukacja

Konferencja CB

PODCZAS WYDARZENIA ZGŁĘBIĄ PAŃSTWO WIEDZĘ W ZAKRESIE:

☑ Tworzenia kreatywnej i otwartej na potrzeby uczniów szkoły.

☑ Zwiększania poczucia wartości i sprawczości, a także korzyści ze zdalnego bycia razem.

☑ Istoty rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w szkołach.

☑ Roli funduszy unijnych we wspieraniu nowoczesnej edukacji.

☑ Zwiększania odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

☑ Dlaczego uczniowie potrzebują odpowiedzialnych dorosłych?

☑ W jaki sposób budujemy relacje na odległość?

☑ Jak odpowiednio rozmawiać z uczniami o emocjach?

☑ Dlaczego współczesna edukacja wymaga zmian?

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

13 lUTEGO, gODZ. 10:00 - 14:00

 • 10:00 - 10:10Powitanie gości oraz rozpoczęcie konferencji
  Rektor Collegium Balticum - prof. Aleksandra Żukrowska, mgr Grzegorz Idziak - Percepti Edukacja

 • 10:10 - 10:50Integracja poznawcza, emocjonalna i komunikacyjna w edukacji spersonalizowanej.
  dr hab. prof. CB Sławomira Anna Gruszewska

 • 10:50 - 11:20Projekt Feel it - (roz) poznawanie emocji w świecie kultury popularnej.
  dr Anna Kowalik - Conder, mgr Iwona Knitter, mgr Beata Mintus

 • 11:20 - 11:50Dlaczego wspieranie dobrostanu jest dziś takie ważne?
  mgr Ewa Radanowicz

 • 11:50 - 12:20Relacje na odległość.
  mgr Jarosław Kordziński

 • 12:20 - 12:50Zwróćmy im wolność! Rozwijanie autonomii uczniów we współczesnej szkole
  mgr Piotr Bachoński

 • 12:50 - 13:20 Wsp. międzynarodowa w realizacji projektów edukacyjnych - Erasmus+ dla edukacji szkolnej.
  mgr Agnieszka Fijałkowska

 • 13:20 - 14:00 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji
  mgr Tatiana Staroń - kanclerz SSW Collegium Balticum

PRELEGENCI

Idziak Grzegorz
Grzegorz Idziak
Założyciel i dyrektor NPDN PERCEPTi EDUKACJA

Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją dorosłych, w tym nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Pracował jako trener w kilku dużych ogólnopolskich programach rozwojowych dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół. Pełnił rolę superwizora w trzyletnim projekcie Kompetencje kluczowe drogą do kariery – realizowanym przez WSP TWP w Warszawie.

Kanclerz Tatiana Staroń
Tatiana Staroń
Kanclerz SSW Collegium Balticum

Kanclerz SSW Collegium Balticum, pedagog i nauczyciel akademicki. Uwielbia pracę z ludźmi, uważa, że to poszerza horyzonty, otwiera na świat i uwrażliwia. Długodystansowa miłośniczka spacerów po lesie, fanka literatury fantasy i mocnej rockowej muzyki. Interesuje się religiami świata, w wolnych chwilach zajmuje się renowacją mebli, zdobnictwem i rysunkiem.

Sławomira Gruszewska
Sławomira Gruszewska
prof. CB dr hab., psycholog, etyk, filozof

Uczestniczka wielu staży naukowych w kraju i za granicą: między innymi, w Kijowie, Taszkiencie, Paryżu. Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią twórczości, neuropsychologią i psycholingwistyką. Wykłada w SSW Collegium Balticum i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.Współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą. Konsultantka do spraw kryzysów w Instytucie Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wydała książkę pt: ”Dar dna”, w której podpowiada, ” jak wrócić do szczęścia i dokonać w życiu twórczej transformacji”. Fascynuje się sztuką i podróżami. Wyznaje zasadę: “Pasja bez odwagi, to jak lot z jednym skrzydłem, a ambicja bez wiedzy, to jak łódka z dziurawym dnem. ani nie dolecisz, ani nie dopłyniesz! utkwisz w tęsknocie za…(?)”

Anna Kowalik-Conder
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Zainteresowania naukowe: komunikacja, proces uczenia się i nauczania z perspektywy psychologicznej, neurobiologicznej, konstruktywistycznej społeczno-kulturowej; młodzi w płynnej nowoczesności – ich dylematy i problemy w życiu prywatnym, społecznym oraz na rynku pracy.

Iwona Knitter
Iwona Knitter
Psycholog, absolwentka UAM w Poznaniu

Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. działalność w organizacji pozarządowej zaangażowanej w pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ofiarom przemocy, pracę w szkole podstawowej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest biegłym sądowym. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli, opiekunek dzieci w żłobkach, pracowników socjalnych, policji, służby zdrowia. Jej zainteresowania zawodowe obejmują ponadto zagadnienia związane z psychologią międzykulturową, w tym edukacją międzykulturową. Współpracuje z ZUT w Szczecinie prowadząc wykłady dla studentów programu Erasmus plus oraz Collegium Balticum jako główny ekspert wielu projektów dedykowanych dzieciom i młodzieży.

Ewa Radanowicz
Ewa Radanowicz
Dyrektor SP w Radowie Małym

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która w 2016r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools i otrzymała tytuł Szkoły z mocą. Jako ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji wspiera szkoły w ich projektach rozwojowych. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. NieDaSię zamienia w DaSię. Jest członkinią grupy Superbelfrzy RP. Opracowała model szkoły, opierający się na tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela tzw. pracowniach tematycznych stał się dobrą praktyką i jest wdrażany przez kolejnych nauczycieli, szkoły. Autorka publikacja „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”

Jarosław Kordziński
Jarosław Kordziński
Trener, mediator i coach, praktyk edukacyjny

Od wielu lat uczestnik kluczowych projektów realizowanych przez instytucje centralne (MEN, CODN, ORE, CEO), regionalne bądź lokalne organizacje samorządowe (wojewódzkie placówki doskonalenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy miast i gmin). Autor ponad 20 książek z zakresu edukacji oraz psychologii pozytywnej w tym pozycji, których tytuły określają moje główne zainteresowania: „Szkoła dialogu”, „Szkoła współpracy” i „Szkoła uczenia się” oraz „Autorytet nauczyciela”.

Piotr Bachoński
Piotr Bachoński
Nauczyciel, dyrektor szkoły
Percepti Edukacja

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; nauczyciel, dyrektor szkoły, wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli Percepti Edukacja; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły” i „Doradcy Kariery”.

Beata Mintus
Beata Mintus
Koordynator do spraw projektów międzynarodowych w SSW Collegium Balticum

Koordynator do spraw projektów międzynarodowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Ukończyła trzy fakultety w obszarze nauk społecznych: politologia (specjalność: lobbing i doradztwo międzynarodowe), europeistyka (zarządzanie projektami unijnymi) oraz stosunki międzynarodowe (specjalność organizacje pozarządowe). Wieloletnia wolontariuszka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz stażystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła studia doktoranckie w obszarze nauk o polityce, a w swoich badaniach skupia się nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku.  W pracy zawodowej zajmuje się koordynacją projektów z komponentem międzynarodowym w szczególności w ramach programów Erasmus+, Granty Norweskie oraz Europa dla Obywateli.

Agnieszka Fijałkowska
Agnieszka Fijałkowska
Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Socjolożka zajmująca się ewaluacją w edukacji oraz wspieraniem środowisk szkolnych w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Od 1998 roku związana była z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji), gdzie tworzyła i prowadziła programy szkoleniowe dla kadr systemu doskonalenia nauczycieli oraz dla pracowników kuratoriów oświaty w obszarze ewaluacji w edukacji.

Od roku 2007 zajmuje się obsługą programów Unii Europejskiej na rzecz edukacji (program Uczenie się przez całe życie oraz Erasmus+) pracując dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie wdrażała i koordynowała m.in. program dedykowany samorządom terytorialnym – Comenius Regio.

Współautorka publikacji nt. ewaluacji w edukacji m. in. Autoewaluacja w szkole pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej oraz publikacji przybliżającej realizację projektów międzynarodowych Z Comeniusem dookoła Europy, redakcja wspólna z Julią Płachecką.

 

Kaczmarek
Nina Kaczmarek
Moderator konferencji,
dydaktyk SSW Collegium Balticum

Prezes Kobietowo.pl, dyplomowany Trener Biznesu, certyfikowany Coach ICF, Diet Coach, mówca motywacyjny, autorka spotkań „CUD, C-iało, U-mysł, D-ieta”.

 

oRGANIZATORZY KONFERENCJI

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

– Jest uczelnią kształcącą na poziomie studiów licencjackich na kierunkach: Dietetyka, Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, inżynierskich – Informatyka oraz studiów magisterskich uzupełniających na kierunkach: Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Od 2019r. również studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – jednolite magisterskie.

www.cb.szczecin.pl

Collegium Balticum

PERCEPTi Edukacja

Akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli zajmująca się wsparciem edukacyjnym i rozwojowym dla placówek oświatowych i ich pracowników.

 

www.perceptiedukacja.pl

Percepti Edukacja

ZAPISY ONLINE

INSTRUKCJA DOŁĄCZANIA DO KONFERENCJI –> POBIERZ

(Wskazane jest logowanie z kontem Microsoft)

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego 2021.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz przewodnik z bezpłatnym zestawem narzędzi
edukacyjnych do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

fEELit

Wydarzenie zorganizowane w ramach realizacji i promocji międzynarodowego projektu Feel it (nr umowy projektu: 2020-1-PL01-KA201-082000) dofinansowanego ze środków programu Erasmus+ (Edukacja Szkolna). 

W razie pytań prosimy o kontakt:

b.mintus@cb.szczecin.pl

tel. 91 4830 744

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum