"FORUM DYREKTORÓW"
Moduł III - 22 MAJA 2024

PRESTIŻOWE WYDARZENIE ONLINE
WEBINAR BEZPŁATNY
GODZ: 10:00 - 12:00

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O SZKOLENIACH

Szanowni Dyrektorzy,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w specjalnych szkoleniach, stworzonych specjalnie z myślą o rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy szkolnej.

Z myślą o Państwa potrzebach oraz w trosce o jak najlepszą jakość kształcenia, przygotowaliśmy bezpłatne webinary. Wszystkie szkolenia są dla Państwa DARMOWE.

Jest to wyjątkowa okazja, aby w przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w kluczowych obszarach pracy dyrektora.

Poniżej przedstawiamy szczegóły poszczególnych modułów:

✔ MODUŁ I – Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie w roli szefa – 17.04.2024 – BEZPŁATNE

✔ MODUŁ II – Standardy ochrony małoletnich, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora – 24.04.2024 – BEZPŁATNE

✔ MODUŁ III – Elementy mediacji w pracy nauczyciela, konflikty w klasie, narzędzia komunikacyjne wspierające nauczyciela – 22.05.2024 – BEZPŁATNE

✔ MODUŁ IV – Budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie dobrostanu i profilaktyka wypalenia zawodowego – 03.07.2024 – BEZPŁATNE

✔ MODUŁ V – Trudne rozmowy z rodzicami – 12.06.2024 – BEZPŁATNE

✔ MODUŁ VI – Moc informacji zwrotnej, czyli kanapka inaczej – 29.05.2024 – BEZPŁATNE

 

Pamiętajcie liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rezerwacji miejsc.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych szkoleniach, które pomogą wzmocnić Waszą rolę jako liderów edukacji oraz doskonalić umiejętności w pracy z uczniami, rodzicami i zespołem pedagogicznym.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Forum Dyrektorów

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Dostępne terminy:

Prowadzący: Marta Bodziony – trenerka (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy), dyrektorka z doświadczeniem praktycznym

Opis:

Moduł “Elementy mediacji w pracy nauczyciela, konflikty w klasie, narzędzia komunikacyjne wspierające nauczyciela” to szkolenie skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz efektywnej komunikacji w środowisku szkolnym.

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:

✔ Zdobycie wiedzy na temat podstawowych elementów mediacji oraz technik rozwiązywania konfliktów w kontekście szkolnym.

✔ Poznanie strategii i narzędzi komunikacyjnych wspierających nauczyciela w pracy z uczniami, rodzicami oraz innymi członkami społeczności szkolnej.

✔ Ćwiczenie umiejętności empatii, aktywnego słuchania i skutecznego wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań w trudnych sytuacjach.

✔ Omówienie praktycznych przypadków konfliktów w klasie oraz analiza skutecznych sposobów ich rozwiązywania przy użyciu metod mediacji.

Prowadząca Marta Bodziony, doświadczona trenerka oraz dyrektorka szkoły z praktycznym doświadczeniem, zapewni interaktywne i angażujące szkolenie, które umożliwi uczestnikom praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy szkolnej.

Moduł ten jest niezwykle przydatny dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze radzenia sobie z konfliktami oraz skutecznej komunikacji, aby stworzyć pozytywny i wspierający klimat w klasie oraz szkole jako całości.

Dołączcie do nas i zdobądźcie niezbędne umiejętności do skutecznego rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym!

Prowadzący: Beata i Bolesław Kotlińscy (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy) – właściciele firmy szkoleniowej

Opis:

Moduł “Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie roli szefa” to intensywne szkolenie stworzone z myślą o dyrektorach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządcze oraz efektywniejsze komunikowanie się z zespołem pedagogicznym.

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:

✔ Zdobyć wiedzę na temat roli i obowiązków szefa wobec zespołu pedagogicznego oraz sposobów skutecznego zarządzania nim.

✔ Poznać techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zarządczymi, takimi jak konflikty w zespole, trudne decyzje czy napięte relacje między pracownikami.

✔ Doskonalić umiejętności komunikacji interpersonalnej, która jest kluczowa w efektywnym kierowaniu zespołem.

✔ Zidentyfikować strategie wzmocnienia roli szefa poprzez budowanie zaufania, motywowanie pracowników oraz rozwijanie ich potencjału.

Prowadzący Beata i Bolesław Kotlińscy, doświadczeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z zakresu zarządzania i komunikacji, zapewnią interaktywną i angażującą atmosferę, która pozwoli uczestnikom aktywnie uczestniczyć w procesie nauki oraz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Moduł ten jest doskonałą okazją dla dyrektorów i nauczycieli, którzy pragną podnieść swoje kompetencje zarządcze oraz skuteczność w pracy z zespołem, aby efektywniej wspierać procesy edukacyjne i rozwój szkoły.

Dołączcie do nas i zbudujcie silniejszą, bardziej efektywną wspólnotę pedagogiczną!

Prowadzący: Magdalena Mazur – trenerka, dyrektorka z doświadczeniem praktycznym

Opis:

Moduł “Standardy ochrony małoletnich, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora” to niezwykle istotne szkolenie, które przygotowuje dyrektorów i nauczycieli do skutecznego wypełniania obowiązków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:

✔ Zdobycie wiedzy na temat aktualnych standardów i procedur dotyczących ochrony małoletnich, w tym zapobiegania przemocy, nadużyciom oraz zapewniania bezpiecznego środowiska edukacyjnego.

✔ Zrozumienie odpowiedzialności prawnej nauczycieli i dyrektorów za naruszenia procedur bezpieczeństwa oraz sposobów minimalizacji ryzyka prawnych.

✔ Poznanie praktycznych narzędzi i strategii, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy szkolnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

✔ Omówienie przypadków praktycznych oraz analiza sytuacji, w których wymagane jest szybkie i skuteczne reagowanie w celu ochrony uczniów.

Prowadząca: Magdalena Mazur, doświadczona trenerka oraz dyrektorka szkoły z bogatym doświadczeniem praktycznym, zapewni praktyczne i interaktywne podejście do tematu, umożliwiając uczestnikom bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w swojej codziennej pracy.

Moduł ten jest niezbędny dla wszystkich nauczycieli i dyrektorów, którzy pragną w pełni zrozumieć i wdrożyć standardy ochrony małoletnich oraz przestrzegać procedur bezpieczeństwa, aby stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla swoich uczniów.

Dołączcie do nas i podnieście poziom bezpieczeństwa w swojej szkole!

Prowadzący: Monika Ochyra – trenerka.

Opis:
Moduł “Moc informacji zwrotnej, czyli ‘kanapka’ inaczej” to szkolenie skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności udzielania i odbierania skutecznej informacji zwrotnej w środowisku edukacyjnym.
Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:
✔ Zdobycie wiedzy na temat znaczenia informacji zwrotnej w procesie uczenia się i rozwoju osobistego uczniów oraz nauczycieli.
✔ Poznanie modelu “kanapki informacyjnej” jako skutecznej metody udzielania informacji zwrotnej, uwzględniającej zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty.
✔ Ćwiczenie umiejętności konstruktywnego formułowania i przekazywania opinii oraz sugestii, aby zwiększyć ich efektywność i pozytywny wpływ na odbiorcę.
✔ Zrozumienie procesu odbierania informacji zwrotnej oraz nauka aktywnego słuchania i otwartej reakcji na opinie innych.
Prowadząca Monika Ochyra,  zapewni interaktywne i angażujące szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia umiejętności udzielania i odbierania informacji zwrotnej.
Moduł ten jest istotny dla wszystkich nauczycieli, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i budować kulturę wzajemnej informacji zwrotnej w swojej szkole, wspierając tym samym procesy uczenia się i rozwoju zarówno uczniów, jak i siebie samych.
Dołączcie do nas i odkryjcie moc konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie edukacji!

Prowadzący: Beata i Bolesław Kotlińscy (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy) – właściciele firmy szkoleniowej
Opis:
Moduł “Trudne rozmowy z rodzicami” to praktyczne szkolenie, które poświęcone jest doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w kontekście trudnych sytuacji z rodzicami uczniów.
Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:
✔ Poznać strategie i techniki skutecznego komunikowania się z rodzicami w trudnych sytuacjach, takich jak konflikty, niezgodności czy trudności wychowawcze.
✔ Ćwiczyć umiejętność empatycznego słuchania i budowania pozytywnych relacji z rodzicami, nawet w sytuacjach konfliktowych.
✔ Zdobycie wiedzy na temat narzędzi i technik radzenia sobie ze stresem oraz emocjami podczas trudnych rozmów z rodzicami.
✔ Omówienie przypadków praktycznych i analiza sytuacji, w których wymagane jest skuteczne i profesjonalne podejście do rozmowy z rodzicami.
Prowadzący Beata i Bolesław Kotlińscy, doświadczeni trenerzy z bogatym doświadczeniem w szkoleniach z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, zapewnią praktyczne i interaktywne podejście do tematu, umożliwiając uczestnikom efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy.
Moduł ten jest niezwykle ważny dla nauczycieli, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji z rodzicami i skutecznego radzenia sobie z trudnościami w relacjach szkoła-rodzina.
Dołączcie do nas i zdobądźcie niezbędne narzędzia do prowadzenia konstruktywnych i efektywnych rozmów z rodzicami uczniów!

Prowadzący: Anna Śliwińska – trenerka (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy)
Opis:
Moduł “Budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie dobrostanu i profilaktyka wypalenia zawodowego” to niezwykle istotne szkolenie, które poświęcone jest zdrowiu psychicznemu nauczycieli oraz technikom radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami zawodowymi.
Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:
✔ Zdobycie wiedzy na temat znaczenia odporności psychicznej w kontekście pracy nauczyciela oraz jej wpływu na ogólny dobrostan psychiczny.
✔ Poznanie strategii i technik budowania odporności psychicznej, w tym technik relaksacyjnych, mindfulness oraz samoświadomości emocjonalnej.
✔ Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją zawodową, aby efektywniej zarządzać emocjami i wyzwaniami w pracy.
✔ Omówienie strategii profilaktyki wypalenia zawodowego oraz rozpoznawania jego objawów w celu zapobiegania negatywnym skutkom przemęczenia psychicznego.
Prowadząca Anna Śliwińska, doświadczona trenerka z bogatym doświadczeniem w obszarze rozwoju osobistego oraz zdrowia psychicznego, zapewni wsparcie i narzędzia potrzebne do budowania odporności psychicznej oraz zachowania równowagi emocjonalnej w pracy.
Moduł ten jest niezwykle ważny dla nauczycieli, którzy pragną dbać o swoje zdrowie psychiczne oraz skutecznie radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi, aby kontynuować pracę nauczyciela z pełnym zaangażowaniem i pasją.
Dołączcie do nas i odkryjcie strategie budowania odporności psychicznej, wzmacniania dobrostanu oraz profilaktyki wypalenia zawodowego!

TRENERZY:

Beata Kotlińska
Beata Kotlińska
 • Trener i coach w biznesie i edukacji od 2008 odpowiedzialna za tworzenie, koordynowanie i prowadzenie wielu projektów rozwojowych.

 • Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami oraz 5-letnie jako trener wewnętrzny w PZU.

 • Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej i dla zespołów. Praktyk metody Action Learning®.

 • Absolwentka filologii romańskiej UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Trenera WSNHiD w Poznaniu oraz podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Autorka programu i koordynatorka Szkoły Trenerów B.B.Kotlińscy I i II Stopnia oraz Szkoły Coachingu B.B.Kotlińscy, w latach 2018-2023 zrealizowała z mężem ponad 30 edycji.

 • Prowadzi mentoring i superwizje dla trenerów w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów i programów rozwojowych.

 

Bronisław Kotliński
Bolesław Kotliński
 • Trener od 2011 roku.

 • Certyfikowany trener MBTI® (Kwestionariusz Typu Osobowości Myers-Briggs) oraz Thomas-Kilmann Instrument®.

 • Mediator (Certyfikat Polskiego Centrum Mediacji).

 • 10-letnie doświadczenie pracy w edukacji łączy z ponad 12-letnim doświadczeniem w Oxford University Press.

 • Przeprowadził wiele programów dla zespołów, dotyczących komunikacji i sytuacji konfliktowych, a także projektów mających na celu rozwój kompetencji zarządczych wśród ich szefów.

 • Autor podręcznika dla dyrektorów szkół wydanego we wrześniu 2015 pod patronatem OSKKO pt.: STREFA SZEFA.

 • Wspólnie z żoną przeprowadził do tej pory ponad 70 edycji szkolenia STREFA SZEFA, w którym wzięło ok. 2000 managerów, szefów, liderów, dyrektorów.

 

Magdalena Mazur
Magdalena Mazur
 • Od 2007r. dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie.

 • Członek zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa. Koordynuje projekty unijne, realizowane w ramach Erasmus+, m.in. Designing The Future, zorganizowała międzynarodową konferencję naukową Projektowanie przyszłości-wpływ nowoczesnych technologii na edukację.

 • Prowadzi warsztaty, wykłady, webinary nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, świadomego wdrażania mentoringu w szkole, awansu zawodowego, jakości pracy w oświacie, pozyskiwania środków, oceny pracy nauczycieli, uczniów, standardów ochrony małoletnich i inne.

 • Ukończyła Szkołę Trenerów B.B.Kotlińscy.

 • Członek Stowarzyszeń PROMENTOR – Stowarzyszenie Mentorów oraz OSKKO.

 • Prowadzi mentoring dla kandydatów na dyrektorów szkół, dyrektorów oraz nauczycieli.

 • Absolwentka historii oraz „Organizacji i zarządzanie w oświacie” (WSP im. KEN w Krakowie).

 

Anna Śliwińska
Anna Śliwińska
  • Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów B.B.Kotlińscy I i II stopnia.

  • Certyfikowana trenerka MTQ48 i MTQ Plus (badanie i budowanie odporności psychicznej), prowadzi konsultacje wyników badania odporności psychicznej.

  • Jest certyfikowaną trenerką metody Points of You®, która pozwala klientom zmieniać perspektywę w celu poszerzenia pola możliwości życiowych.

  • Coach ACC ICF, absolwentka Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów I i II Stopnia B.B. Kotlińscy z tematyki coachingu.

  • Pracuje z uczestnikami warsztatów w tematach dotyczących szeroko rozumianej efektywności osobistej, komunikacji i budowania relacji, oddziaływania na ludzi oraz motywowania poprzez zrozumienie i dostarczanie wartości.

  • Jest autorką warsztatów i programów rozwojowych, które budują odporność psychiczną i pomagają oswoić stres. Szczególnie w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego wśród grup wysokiego ryzyka.

   

Marta Bodziony
Marta Bodziony
 • Absolwentka Szkoły Trenerów B.B. Kotlińscy I i II stopnia oraz Szkoły Coachingu B.B. Kotlińscy.

 • Od 2015 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni. W swojej placówce wdraża rozwiązania, które służą uczeniu się. Ponadto wspiera rodziców w rozwoju ich kompetencji rodzicielskich w indywidualnym procesie coachingowym.

 • Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zapraszając ich do doświadczenia zmiany perspektywy myślenia o edukacji. Jako dyrektor szkoły ukazuje w praktyce, że zmiany, o których mówi są możliwe, a czasem nawet konieczne.

 • Absolwentka „Diagnozy klinicznej i psychoterapii” (SWPS we Wrocławiu).

 • Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą (NODN we Wrocławiu).

 

Monika Ochyra
Monika Ochyra

ZAREZERWUJ MIEJSCE
NA NADCHODZĄCE WYDARZENIA

MODUŁ I: RETRANSMISJA

Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie w roli szefa - 15.05.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ III

Elementy mediacji w pracy nauczyciela, konflikty w klasie, narzędzia komunikacyjne wspierające nauczyciela - 22.05.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ VI

Moc informacji zwrotnej, czyli kanapka inaczej
29.05.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ V

Trudne rozmowy z rodzicami -
12.06.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ IV

Budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie dobrostanu i profilaktyka wypalenia zawodowego - 03.07.2024
FREE
Zapisz się
 •  

FORUM DYREKTORÓW

Edycja bezpłatna
inauguracja wydarzenia
4.04.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ I

Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie w roli szefa - 17.04.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ II

Standardy ochrony małoletnich, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora - 24.04.2024
FREE
Zapisz się
 •  

Organizator

Partner

KONTAKT

Collegium Balticum ANS

Dominika Macedońska
tel. 663 737 412
e-mail: d.macedonska@cb.szczecin.pl

Collegium Balticum ANS

Magdalena Woszczyńska
tel. 607 610 065
e-mail: m.woszczynska@cb.szczecin.pl

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum
Skip to content