Status zabezpieczeń COVID 19

POZIOM 2: wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego.
Praca świadczona głównie zdalnie, Uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

POZIOM 0
INFORMACJE
Sprawdź poniżej
info-zielone_Obszar-roboczy-1.png

POZIOM ZAGROŻENIA 0

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowanie podstawowych zasad higieny; korzystanie z sal dydaktycznych jak w zwykłym trybie

zajęcia stacjonarne, zdalne lub mieszane na zasadach ogólnych

wejście na teren uczelni bez ograniczeń

spotkania organizacyjne stacjonarne, zdalne lub mieszane na zasadach ogólnych

praca stacjonarna; zdalna jedynie na zasadach ogólnych

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Skip to content