Status zabezpieczeń COVID 19

POZIOM 2: wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego.
Praca świadczona głównie zdalnie, Uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

POZIOM 1
INFORMACJE
Sprawdź poniżej
infor-zolte_Obszar-roboczy-1.png

POZIOM ZAGROŻENIA 1

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

wdrożenie podstawowych wytycznych, tj.: dezynfekcja rąk; zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m; obowiązek zakrywania nosa i ust. Stosowanie przegród. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali; częste wietrzenie pomieszczeń; częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się stacjonarnie; w pozostałym zakresie (wykłady, duże grupy ćwiczeniowe) odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w systemie rotacyjnym, a także – w zakresie możliwości techniczno-organizacyjnych – w systemie mieszanym

uczelnia otwarta z zastrzeżeniem podstawowych rygorów sanitarnych, rejestracja danych kontaktowych osób niebędących pracownikami uczelni; dopuszczalna kontrola temperatury osób wchodzących wraz z zakazem wejścia do budynku osób o temperaturze ciała wyższej niż 38 st. oraz możliwe ograniczenie dostępu dla osób niezaproszonych indywidualnie przez pracownika uczelni

spotkania organizacyjne dopuszczalne z zachowaniem rygorów sanitarnych lub zdalnie

świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w Collegium Balticum z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz zasad dystansu, dopuszcza się również możliwość świadczenia pracy zdalnej lub łączonej (decyzje podejmuje bezpośredni przełożony)

organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu)

mobilność dopuszczalna za zgodą wicekanclerza ds. nauki/managera kierunku, z zastrzeżeniem możliwości odmowy zgody na wyjazd ze względów bezpieczeństwa

Skip to content