NOWA SEKCJA KOŁO NAUKOWEGO „INACZEJ”: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Koło Naukowe studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna swoją działalność od semestru letniego 2019 r. Pomysłodawcami działalności sekcji są studenci I roku, licencjat BW w Stargardzie.

Ich założeniami jest:

–    pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wiedzy z przedmiotów, które aktualnie znajdują się w zakresie ich materiału na I roku, tj. administracja publiczna, współczesne systemy polityczne;
–    rozbudowanie zainteresowania pracą naukową;
–    przygotowanie do działalności naukowej;
–    współpraca z organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz kształcenia;
–    przygotowanie publikacji;
–    organizacja  wycieczek poznawczych.
 
Studenci Koła Naukowego w Stargardzie będą zgłębiać wiedzę i realizować założone przez siebie cele m.in przez inicjowanie dodatkowych zajęć  dyskusyjnych, przyjaznych dla swobodnej wymiany myśli i wiedzy.
 
W kolejnym etapie działalności koła, gdy tylko pogłębią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w toku studiów, studenci deklarują chęć udziału w konferencjach, pomoc w zorganizowaniu ewentualnych konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, uczestnictwo w seminariach, sesjach, szkoleniach. Planują zorganizować szkolenie pierwszej pomocy oraz samoobrony. Chętnie będą uczestniczyć w wydarzeniach naukowo-kulturalnych.
 
Opiekunem koła naukowego jest dr Paulina Kowalska. Podczas pierwszego spotkania Koła wybrany zostanie jego Przewodniczący.
W zakres naukowy Koła wpisują się elementy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wiedza z zakresu zainteresowań studentów, tj. administracja publiczna i europejska, demokracje europejskie, współczesne systemy polityczne, marketing polityczny, public relations.
Podczas spotkań będą też omawiane publikacje z tego zakresu.
 
Serdecznie zapraszamy Studentów!

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
infinitIT Lab
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin