SEMINARIA NAUKOWO-BADAWCZE

Z radością informujemy w imieniu Pełnomocnika Rektora ds. Nauki dra Andrzeja Staronia i Pani Kierownik Katedry Pedagogiki dr Danuty Tomczyk, że powracamy do rozpoczętej kilka lat temu chlubnej tradycji organizowania seminarium naukowego.

W tegorocznych spotkaniach proponujemy zajęcie się problemem, który zapewne dręczy wszystkich pedagogów, a mianowicie niekończącą się próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak kształcić i wychowywać, by sprostać wymaganiom nie tylko teraźniejszości, ale przede wszystkim przyszłości? Jest to zadanie trudne, tym bardziej, że – jak wspominał Jerome S. Bruner – w sytuacji upadku wielkich narracji historycznych, nie mamy pojęcia, jak ta przyszłość będzie wyglądać. To jednak nie zwalnia nas, pedagogów, od podjęcia tego wyzwania.

Pierwsze spotkanie w ramach seminarium naukowego pt. „DYLEMATY I WYZWANIA EDUKACJI” odbędzie się 12 stycznia 2019 r,

Temat i formuła seminarium są dość ogólne, by dać Państwu możliwość wypowiedzenia się na tematy, którymi Państwo się zajmują lub interesują. To Państwo będą definiowali tematykę naszego seminarium naukowego. Proponujemy – na początek – wyróżnienie czterech bloków tematycznych:

1. Edukacja w epoce globalizacji – scenariusze i trendy

2. Treści nauczania w kontekście potrzeb rynkowych

3. Wykluczenia i nierówności społeczne w dostępie do wiedzy

4. Edukacja demokratyczna.

Do uczestniczenia w seminarium naukowym zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz oświatowej, i nie tylko osoby od stopnia doktora wzwyż. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w terminie, który będzie – mamy nadzieję – dogodny dla wszystkich uczestników.

dr Andrzej Staroń
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich i Nauki

tel.: 500 097 738
tel. st. 91 48 38 597 – wewnętrzny 579
e-mail: a.staron@cb.szczecin.pl

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
infinitIT Lab
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin