Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Drodzy Maturzyści,

trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Program każdego roku będzie obejmować do 15 nowych osób, którym będzie wypłacane stypendium w wysokości 500 zł przez okres 2 lat z włączeniem okresu wakacyjnego.

O stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80%. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września 2018 roku bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Wydział Edukacji i Sportu, ul. Wyzwolenia 105, 70-421 Szczecin lub Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul Korsarzy 34, 70-540.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz wzór wniosku zamieszczone są w zakładce Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na stronie internetowej www.edukacja.wzp.pl

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
infinitIT Lab
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin