EDUKACJA DOMOWA – TEORIA I PRAKTYKA – KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 2-3 czerwca 2017 r.  odbyła się konferencja naukowa Edukacja domowa – teoria i praktyka zorganizowana przez SSW Collegium Balticum. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, nauczyciele oraz studenci zainteresowani tym nurtem w edukacji. Program konferencji ułożono w ten sposób, aby w pierwszym dniu przede wszystkim oddać głos rodzinom zaangażowanym w edukację domową. Wysłuchano rodziców przedstawiających powody zaangażowania się w edukację domową oraz problemy wiążące się z tego typu aktywnością edukacyjną. Podkreślano te składowe uczenia się, które prowadzą do wiedzy przez indywidualne doświadczenie i dynamiczną interakcję ze środowiskiem, a których brak jest w formalnej edukacji.

W drugim dniu konferencji, bardziej poświęconym zagadnieniom teoretycznym, uczestnicy mieli okazję wysłuchania wystąpień naświetlających aspekty prawne edukacji domowej, jej kontekst historyczny, problemy związane z metodologią badań nad edukacją domową oraz aksjologiczne i filozoficzne uwarunkowania alternatywnych form edukacji. Prelegenci wskazywali na akty prawne definiujące obowiązek szkolny, regulacje umożliwiające podjęcie edukacji domowej, jej miejsce pośród innych rodzajów edukacji oraz dane statystyczne obrazujące ilość uczniów objętych tą formą edukacji, zarówno w Polsce jak i innych krajach (tu zastanawiające są różnice w prezentowanych wielkościach).

Interesujące dla uczestników konferencji były także wystąpienia przedstawicieli alternatywnych form edukacji (m.in. dyrektora szkoły Montessori w Szczecinie) oraz psychologów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Poruszane tematy to m.in. kompetencje językowe edukatorów domowych, rozwój mózgu dziecka, edukacja domowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Podsumowania konferencji dokonała organizatorka konferencji dr Danuta Tomczyk, w którym zawarła refleksje, zarówno te związane z obszarem swoich badań, jak i te, które wynikają z jej własnych doświadczeń edukatora domowego.

Chociaż można zauważyć wzrost akceptacji i zrozumienia edukacji domowej, to wciąż otaczające ją problemy prawne, psychologiczne, ideologiczne i filozoficzne uzasadniają takie spotkania jak przeprowadzona konferencja w SSW Collegium Balticum.

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin