SZKOLENIE DLA PEDAGOGÓW

SSW  Collegium Balticum zaprasza na szkolenie e-learningowewarsztaty2 Acknowledging skills, valuing the professions realizowane w ramach europejskiego projektu edukacyjnego Skills for freedom (www.skills4freedom.eu) kierowanego do wychowawców, pedagogów oraz terapeutów pracujących lub chcących współpracować ze służbą więzienną w zakresie edukacji twórczej wśród więźniów. 

Na szkolenie składają się 4 moduły tematyczne na realizację których przewidziano 40 godzin. Szkolenie swoją tematyką obejmuje opis systemów penitencjarnych (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności artystycznej więźniów) krajów  biorących udział w projekcie (Polska, Włochy, Bułgaria, Turcja, Niemcy, Cypr, Belgia). Szczegółowy zakres tematyczny modułów przedstawia się następująco:

– Moduł 1 – System certyfikacji i weryfikacji kompetencji nabytych w więzieniach ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności artystycznych.

– Moduł 2 – Praktyczny wymiar organizacji działań artystycznych w więzieniach oraz potencjalne trudności związane z realizacją tego typu działań.

– Moduł 3 – Regulacje unijne, procedura zwyczajowa i doświadczenia byłych więźniów odnośnie reintegracji zawodowej.

–  Moduł 4- Systemy zarządzania działaniami kulturowymi/artystycznymi włączającymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający udział w międzynarodowym projekcie.

Szkolenie jest bezpłatne i realizowane w j. angielskim.

Termin warsztatów: 01.10.2016 – 31.10.2016

Godziny warsztatów: dowolne, szkolenie e-learningowe niewymagające fizycznej obecności

Łączny czas szkolenia: 40 godzin

Miejsce: wirtualna rzeczywistość

Zapisy i informacje do 19.09.2016: b.mintus@cb.szczecin.pl, tel. 91 4830 744

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
infinitIT Lab
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin